Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно непринятия отчетности в связи с установлением «состояния 9»

Относительно непринятия отчетности в связи с установлением «состояния 9»   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.07.2015 р. N 1723/2/99-99-11-02-02-10

   ДФС України розглянула <...> депутатське звернення та повідомляє.
   
   Відповідно до п. 64.1 ст. 64, п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) взяття на облік у контролюючих органах, внесення змін до облікових даних юридичних осіб як платників податків та зборів здійснюється на підставі відомостей, що надаються із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон). Отримання зазначених даних контролюючими органами здійснюється у порядку взаємообміну інформацією ЄДР та відомчих реєстрів Державної фіскальної служби України. Щодо юридичних осіб таким відомчим реєстром є Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних), що ведеться згідно із п. 191.1.9 ст. 191 Кодексу.
   
   Єдиний банк даних ведеться автоматизовано із використанням класифікаторів та довідників (державних, статистичних, галузевих, відомчих та технічних).
   
   Стани в Єдиному банку даних відображають реєстраційні дії або записи, внесені до ЄДР, або дії, проведені контролюючими органами стосовно платників податків, відповідно до положень Кодексу, Закону та Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. N 462, із змінами) (далі - Порядок обліку).
   
   Зокрема, встановлення станів "7 - до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей", "8 - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням" та "9 - направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням" відображає проведення відповідних дій, визначених статтею 19 Закону.
   
   Зокрема, частиною дванадцятою ст. 19 Закону передбачено, що державному реєстратору від органів ДФС може бути направлене повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням. Форма такого повідомлення встановлена у додатку 24 до Порядку обліку. Про надсилання такого повідомлення вносяться дані до Єдиного банку даних шляхом встановлення стану "9 - направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням".
   
   Внесення до ЄДР запису про відсутність підтвердження відомостей або запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням проводиться державним реєстратором відповідно до частини чотирнадцятої ст. 19 Закону. За результатами опрацювання зазначених відомостей з ЄДР в Єдиному банку даних встановлюється стан "7 - до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей" або "8 - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням" відповідно.
   
   Що стосується станів "10 - запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання)" та "23 - місцезнаходження не встановлено", то такі стани втратили чинність і не застосовуються з грудня 2011 року.
   
   Щодо подання податкової звітності засобами телекомунікаційного зв'язку та реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних повідомляємо таке.
   
   Платники податків подають декларації до контролюючих органів в один із способів, визначених п. 49.3 ст. 49 Кодексу. Зокрема, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
   
   Відповідно до п. 49.8 ст. 49 Кодексу прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених п. 48.3 та 48.4 ст. 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
   
   Складання податкових накладних в електронному вигляді та їх реєстрація у Єдиному реєстрі податкових накладних передбачені Кодексом та Порядком ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1246, зі змінами.
   
   Порядок електронного документообігу між платниками податків та контролюючими органами з приводу подання податкових документів в електронному вигляді із використанням електронного цифрового підпису регламентується Інструкцією з підготовки і подання податкових документів у електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженою наказом ДПА України від 10.04.2008 р. N 233, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 р. за N 320/15011 (далі - Інструкція).
   
   Розділом I Інструкції визначено, що подання податкових документів в електронному вигляді - це подання податкових документів до органів ДФС у визначеному для документообігу порядку за умови включення платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді.
   
   Платник податків здійснює формування та подання податкових документів в електронному вигляді відповідно до законодавства із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення формування податкових документів, засобу КЗІ та укладеного з контролюючим органом Договору про визнання електронних документів (далі - Договір).
   
   Договір діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник подає до контролюючого органу нові посилені сертифікати електронного цифрового підпису, договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів (п. 3 розділу 6 додатка 1 до Інструкції).
   
   Після одержання від платника податків податкового документа в електронному вигляді органи ДФС проводять його розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту).
   
   Якщо надіслані податкові документи сформовано з помилкою, то платнику податків надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин.
   
   В. о. Голови
   
С. Білан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам