Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обжалования результатов электронной проверки

Относительно обжалования результатов электронной проверки   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.08.2014 р. N 2402/6/99-99-22-03-01-15

   <...>
   
   Податковим кодексом України чітко регламентовано порядок організації, проведення та реалізації результатів електронної перевірки, у тому числі питання щодо оскарження результатів такої перевірки.
   
   Зокрема, згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75 статті 75 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (далі - електронна перевірка) є перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку.
   
   Пунктом 86.11 статті 86 Кодексу встановлено, що за результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення.
   
   У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.
   
   Заперечення на висновки, факти чи дані, які викладено в довідці, розглядаються контролюючим органом протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає в поданих запереченнях.
   
   Відповідно до пункту 50.3 статті 50 Кодексу у разі якщо платник податків не подає уточнюючого розрахунку протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.
   
   У випадку, коли платником податку не подано уточнюючий розрахунок, контролюючий орган організовує проведення позапланової перевірки такого платника податків із урахуванням вимог статей 78, 81, 82, 86 Кодексу. За результатами такої перевірки контролюючим органом в межах дії статті 58 Кодексу приймається податкове повідомлення-рішення, яке відповідно до статті 56 Кодексу може бути оскаржене платником податків в адміністративному чи судовому порядку.
   
   Отже, результати електронної перевірки узгоджуються у визначені терміни, що не перевищують термін надання платником податків уточненого розрахунку за результатами такої перевірки. При цьому оскарження в адміністративному або судовому порядку довідки про проведення електронної перевірки Кодексом не передбачено.
   
   Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам