Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения налогом на прибыль доходов предприятия, пользующихся льготами в налогообложении согласно п.142.1 ст.142 р.III НКУ, в случае получения им безвозвратной финансовой помощи и наличия отрицательных курсовых разниц от пересчета денежных средств в иностранной валюте

Относительно обложения налогом на прибыль доходов предприятия, пользующихся льготами в налогообложении согласно п.142.1 ст.142 р.III НКУ, в случае получения им безвозвратной финансовой помощи и наличия отрицательных курсовых разниц от пересчета денежных средств в иностранной валюте   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС в ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
    від 28.09.2015 р. № 2512/10/15-32-15-01-14

   Головне управління Державної фіскальної служби в Одеській області розглянуло запит щодо оподаткування податком на прибуток доходів підприємства, що користується пільгами в оподаткуванні згідно п.142.1 ст.142 р.III Податкового кодексу України, у випадку отримання ним безповоротної фінансової допомоги та наявності від’ємних курсових різниць від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті, у межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями, від 02.12.2010 № 2755-VI (далі: Кодекс) об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу. Для цілей цього підпункту Кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
   
   При цьому, коригування фінансового результату до оподаткування на курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті розділом III Кодексу не передбачено.
   
   Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст.6 Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
   
   Отже, при виникненні питань правильності відображення у бухгалтерському обліку у 2015 році сум отриманої безповоротної фінансової допомоги та від’ємних курсових різниць від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
   
   В.о. заступника начальника
І.В.Беспалько

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам