Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДФЛ, военным сбором и ЕСВ компенсационных выплат из бюджета в пределах среднего заработка работников призванных на военную службу по призыву по мобилизации на особый период

Относительно обложения НДФЛ, военным сбором и ЕСВ компенсационных выплат из бюджета в пределах среднего заработка работников призванных на военную службу по призыву по мобилизации на особый период



   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
    від 01.10.2015 р. № 3664/9/14-29-17-01-16

   Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист комунальної установи «….» щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором та ЄСВ компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та повідомляє наступне.
   
    Постановою Кабінета Міністрів України від 04 березня 2015 року № 105 затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі Порядок № 105), який набрав чинності 17.03.2015. Порядком № 105 визначено механізм виплати зазначеної компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».
   
   Відповідно до п. 3 Порядку № 105 бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року.
   
   Для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 1, погоджений районним (міським) військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа їх копій, а також зведених звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 2 структурним підрозділам соціального захисту населення.
   
   Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 23 числа подають відомості про загальний обсяг фактичних витрат на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних коштів, що спрямовуються органам соціального захисту населення для перерахування підприємствам, установам, організаціям (п.4 Порядку №105).
   
   Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені ст. 115 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) (п. 6 Порядку № 105).
   
   Тобто з метою виконання гарантій, передбачених ч.3 ст. 119 КЗпП, зокрема, виплати працівникам компенсації у межах середнього заробітку, роботодавці визначають середню заробітну плату таких працівників як розрахункову величину та інформують про її розмір органи соціального захисту населення шляхом заповнення звітів. Після отримання коштів, передбачених у державному бюджеті, роботодавці проводять виплату компенсації у строки, визначені ст. 115 КЗпП.
   
   При цьому не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (пп. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)).
   
   Слід зазначити, що роботодавцю та/або податковому агенту на підставі пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Кодексу надано право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.
   
   Отже, у разі утримання податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) із доходів (компенсації) працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, податковий агент має право на повернення платнику зайво утриманої суми податку шляхом зменшення суми ПДФО, що нараховуватиметься в наступних періодах.
   
   Крім того, відповідно до п. 176.2 п. 176 Кодексу особи, які згідно з Кодексом мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма 1 ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.
   
   Відповідно до Довідника ознак доходів Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, у разі якщо податковий агент виплачує компенсацію середнього заробітку за рахунок коштів державного бюджету згідно з Порядком № 105, такі суми відображаються за ознакою доходу «128», в іншому випадку потрібно використовувати ознаку доходу «101».
   
   Таким чином, у разі повернення підприємству, організації, установі коштів з державного бюджету у межах компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу, податковий агент проводить перерахунок на повернення податку і зазначає їх у податковому розрахунку (форма 1ДФ) у періоді, в якому проведено таке повернення, з від’ємним значенням.
   
    Також звертаємо Вашу увагу, що відповідь на порушене в листі питання висвітлена в статті „Перерахунок податку у зв’язку з отриманням підприємством бюджетних компенсацій щодо мобілізованих працівників”, яка опублікована в офіційному виданні Державної фіскальної служби України - журналі „Вісник. Право знати все про податки і збори” від 29.05.2015 №21, в якій, зокрема, наведено приклад відображення проведеного перерахунку у податковому розрахунку форми 1 ДФ як у розділі І, так і у розділі II у рядку «військовий збір».
   
   Що стосується єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ), зазначаємо, що Законом України від 02.09.2014 №1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі – Закон №1669) внесені зміни в Закон України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), зокрема частина сьома статті 7 викладена в такій редакції: "не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період".
   
   Тобто, суми компенсаційних виплат підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які виплачуються роботодавцем відповідно до Порядку №105, не є базою нарахування та утримання ЄВ.
   
   Враховуючи зазначене, підприємство має право здійснити перерахунок ЄВ із середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період з січня 2015 року.
   
    Звертаємо увагу, що у разі нарахування роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та отримання у подальшому компенсаційних виплат з бюджету відповідно до Порядку №105 такий роботодавець має право здійснити перерахунок єдиного внеску, нарахованого на суму середнього заробітку.
   
   
   Перший заступник начальника
В.Д. Андросенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам