Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДФЛ суммы возмещения части кредита, если такое возмещение осуществляется за счет средств государственного бюджета

Относительно обложения НДФЛ суммы возмещения части кредита, если такое возмещение осуществляется за счет средств государственного бюджета   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 27.10.2015 p. № 24910/599-99-17-03-03-16

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб суми відшкодування частини кредиту, якщо таке відшкодування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, та в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі – Порядок), яким визначено механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії».
   
   Згідно з п. 1 Порядку для зарахування зазначених коштів до спеціального фонду державного бюджету Міністерство фінансів України:
   
   відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;
   
   доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.
   
   Пунктом 3 Порядку встановлено, що бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки» з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071, і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243, зокрема, на:
   
   4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
   
   4¹) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.
   
   Відповідно до п. 5 Порядку для здійснення заходів, передбачених підпунктами 4 і 4¹ п. 3 Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію з ПАТ «Державний ощадний банк України», «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ АБ «Укргазбанк» (далі – уповноважені установи) та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 4 і 4¹ п. 3 Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених установах, для погашення частини суми кредиту.
   
   Кредит надається позичальникам у національній валюті уповноваженими установами на здійснення заходів, передбачених підпунктами 4 і 4¹ п. 3 Порядку.
   
   Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів позичальників.
   
    Обов'язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.
   
   Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом
   
   Оскільки відшкодування частини суми кредиту, отриманого фізичними особам – позичальниками, буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, то сума такого відшкодування може бути віднесена до категорій доходів, визначених п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам