Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДС операций по предоставлению права на использование программного обеспечения и предоставление услуг по технической поддержке такого программного обеспечения

Относительно обложения НДС операций по предоставлению права на использование программного обеспечения и предоставление услуг по технической поддержке такого программного обеспечения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.10.2015 р. N 23013/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємства щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з надання права на використання програмного забезпечення і постачання послуг з технічної підтримки такого програмного забезпечення та повідомляє.
   
   Пунктом 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено, що для операцій з постачання програмної продукції, тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.
   
   Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать:
   
   результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
   
   криптографічні засоби захисту інформації.
   
   Підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 ПКУ передбачено, що не є об'єктом оподаткування операції, зокрема з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.
   
   При цьому підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що роялті - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
   
   Не вважаються роялті платежі, отримані:
   
   як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");
   
   за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання;
   
   за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
   
   за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.
   
   Як вбачається із звернення, між підприємством (далі - Адміністратор) та іншою юридичною особою (далі - Організатор) укладено договір про надання послуг з інформатизації та адміністрування програми лояльності (далі - Договір).
   
   Згідно з пунктом 2.3 розділу 2 Договору Адміністратор надає Організатору невиключне, невідчужуване майнове право інтелектуальної власності на використання програмного забезпечення (платформи) та послуги з кастомізації, налаштування, інтеграції і технічної підтримки.
   
   Відповідно до підпункту 7.4.1 пункту 7.4 розділу 7 Договору Організатор зобов’язаний самостійно та за власний рахунок здійснити роботи з інтеграції систем Організатора (його партнерів) з компонентами програмного забезпечення (платформи). За окремими домовленостями Адміністратора і Організатора, закріпленими у додаткових угодах/додатках до Договору, інтеграція може здійснюватися силами Адміністратора з подальшою оплатою таких послуг Організатором.
   
   Таким чином, якщо згідно з умовами ліцензійного договору передбачено надання Організатору права від Адміністратора на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) без можливості продажу такого програмного забезпечення або здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем"), то отримання Адміністратором платежу від Організатора як винагороди за надання вказаного права для цілей оподаткування податком на додану вартість визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.
   
   Якщо згідно з умовами ліцензійного договору передбачено надання Організатору права від Адміністратора на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) з можливістю продажу такого об’єкта або здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем"), то отримання Адміністратором платежу від Організатора як винагороди за надання вказаного права не буде вважатися роялті та відповідно на таку операцію поширюватиметься режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.
   
   Також підлягають звільненню від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг/виконання робіт, внаслідок надання/виконання яких відбуваються будь-які зміни в програмній продукції (у т.ч. оновлення, удосконалення, модернізація).
   
   Водночас не підлягають звільненню від оподаткування податком на додану вартість та оподатковуються у загальному порядку операції з постачання послуг/виконання робіт (незалежно від того, чи такі послуги/роботи надаються/виконуються виробником програмної продукції чи іншою особою), якщо внаслідок надання/виконання таких послуг/робіт не відбувається жодних змін в програмній продукції (наприклад, навчання персоналу роботі з програмою, встановлення програми, налаштування оргтехніки тощо).
   
   Голова
   
Р. М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам