Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДС операций по вывозу в таможенном режиме экспорта зерновых культур товарных позиций 1 001 и 1 005 по товарной номенклатуре УКТ ВЭД, приобретение которых осуществлялось как с НДС, так и без НДС

Относительно обложения НДС операций по вывозу в таможенном режиме экспорта зерновых культур товарных позиций 1 001 и 1 005 по товарной номенклатуре УКТ ВЭД, приобретение которых осуществлялось как с НДС, так и без НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.11.2015 р. N 24139/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо оподаткування ПДВ операцій з вивезення у митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 та 1005 згідно з товарною номенклатурою УКТ ЗЕД, придбання яких здійснювалось як з ПДВ, так і без ПДВ, та повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 152 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) тимчасово, до 31 грудня 2017 року включно, від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників.
   
   Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
   
   Згідно з підпунктом "б" пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу).
   
   Враховуючи зазначене, якщо платник податку за придбаними зерновими культурами скористався своїм правом на податковий кредит і в подальшому здійснює їх вивезення у митному режимі експорту, то у податковому періоді, на який припадає таке вивезення, платник повинен здійснити нарахування ПДВ, при цьому база оподаткування за такою операцією визначається виходячи із ціни придбання таких зернових культур.
   
   Щодо відображення в податковому обліку операцій купівлі-продажу та експорту зернових культур платниками податку на прибуток на загальних умовах
   
   Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
   
   Таким чином, базою для розрахунку податку на прибуток є фінансовий результат за даними бухгалтерського обліку.
   
   Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
   
   Таким чином, з питань відображення у бухгалтерському обліку операції купівлі-продажу та експорту зернових культур доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
   
   Водночас зазначаємо, що собівартість реалізованих товарів визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246, пунктом 22 якого визначено, що собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.
   
   Голова
   
Р. М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам