Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно операций с текущими биологическими активами

Относительно операций с текущими биологическими активами   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 28.10.2015 р. № 3583/10/20-40-15-01-15

   Стосовно першого питання.
   
   Відповідно до положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» вирощування птиці відноситься до операцій з поточними біологічними активами. Вартість птиці відображається на рахунку 21 за субрахунком 212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» або 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».
   
    Відповідно до положення (стандарт) бухгалтерського обліку основним методом відображення вартості біологічних активів є оцінка таких активів за справедливою вартістю.
   
    Разом з тим, положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 передбачено, що можливо відображати поточні біологічні активи за первісною вартістю, у таких випадках:
   
    1. Справедливу вартість визначити неможливо.
   
    2. Підприємство є платником податку на прибуток.
   
    Таким чином, якщо підприємство є платником податку на прибуток (а не платником фіксованого сільськогосподарського податку або єдиного податку), то за бажанням підприємства, яке повинно бути висвітлено у наказі про облікову політику, оцінювати поточні біологічні активи можна за первісною вартістю (собівартістю). У такому випадку вартість птиці буде відображено поза рахунком 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».
   
    Документальне оформлення руху сільськогосподарських тварин (птиці) здійснюють на підставі класифікації їх. До того ж воно залежить від джерел надходження тварин і методики утримання їх.
   
    Відповідальність за ведення обліку на фермі (у бригаді, цеху) покладається на її завідувача, зоотехніка, бригадира тощо. Ці посадовці також складають відповідні первинні документи й регістри про наявність і рух тварин (птиці).
   
    Облік наявності й руху тварин (птиці) здійснюють за місцями їх утримання, за матеріально відповідальними особами, видами й обліковими групами тварин (птиці).
   
    Аналітичний облік молодняка тварин і тварин на відгодівлі ведуть у Книзі обліку руху тварин і птиці (ф. № 34 с.-г.) за кількіс­тю голів, живою масою й фактичною собівартістю. Книгу ведуть на підставі первинних документів щодо надходження, переведення й вибуття тварин. Рахунки в ній відкривають у тому самому порядку, що й у бухгалтерії підприємства. Відповідальні особи роблять записи у Книзі щодня, реєструючи дані окремих документів, і визначають кількість тварин на початок наступного дня. Ці дані переносять у Відомість витрати кормів, де на підставі затверджених раціонів встановлюють потребу в кормах на день. Наприкінці місяця підсумки Книги обліку руху тварин і птиці використовують для заповнення Звіту про рух тварин і птиці на фермі (ф. № 102 с.-г.), де фіксують наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття (кількість голів і жива маса). Звіт складає відповідальна особа у двох примірниках й у встановлений термін разом із первинними документами щодо надходження й вибуття худоби і птиці подає до бухгалтерії для перевірки й бухгалтерського обліку руху поголів’я.
   
   Стосовно другого питання.
   
    ТОВ «Європейський фонд розвитку» (код 24271057) є платником податку на прибуток та надає до Нововодолазької ОДПІ податкові декларації з податку на прибуток.
   
    Згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.
   
    Відповідно до підпункту 14.1.13 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів; роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості; товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.
   
    Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.
   
    Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків, в тому числі операцій з пов'язаними особами, яких визначено підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.
   
    Згідно з підпунктом 153.2.1 пункту 153.2 статті 153 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов'язаним особам, визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, у разі, якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).
   
    Підпунктом 153.2.3 пункту 153.2 статті 153 Кодексу визначено, що положення підпункту поширюються також на операції з особами, які не є платниками цього податку або сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток.
   
    Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, визначений у розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, у тому числі при зменшенні зобов'язань, з урахуванням особливостей для окремих категорій платників податків або доходів від окремих операцій, встановлених положеннями розділу III Кодексу (пункт 135.4 статті 135 та 137.1 статті 137 Кодексу).
   
    Пунктом 135.2 статті 135 Кодексу визначено, що доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.
   
    Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу (пункт 138.2 статті 138 Кодексу).
   
    У разі, якщо платник податку на прибуток безоплатно надає товари (роботи, послуги), незалежно від статусу отримувача, дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визначається за звичайною ціною. При цьому платник має право включити до витрат собівартість таких товарів (робіт, послуг).
   
    Відповідно до ст.187 Кодексу, на всі господарські операції, які не віднесені до пільгового режиму оподаткування та не застосовується нульова ставка податку на додану вартість нараховується податкові зобов’язання з даного податку.
   
    Згідно інформації вказаної у Вашому листі від 08.10.2015 № 83/1, на господарську операцію - випущення у дику природу дорослих диких качок, оподаткування податком на додану вартість здійснюється на загальних підставах. Податкові зобов’язання нараховуються відповідно до вимог п.187.1 ст.187 Кодексу.
   
   В.о. начальника ГУ ДФС
   у Харківській області
І.А. Сагайдак

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам