Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно определения финансового результата при уплате членских взносов саморегулируемым организациям и при уплате страховых платежей по договорам добровольного медицинского страхования

Относительно определения финансового результата при уплате членских взносов саморегулируемым организациям и при уплате страховых платежей по договорам добровольного медицинского страхования   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.11.2015 р. N 25297/6/99-99-19-02-02-15

   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо визначення фінансового результату при сплаті членських внесків саморегулівним організаціям та при сплаті страхових платежів за договорами добровільного медичного страхування і повідомляє.
   
   Щодо визначення фінансового результату при сплаті членських внесків саморегулівним організаціям
   
   Відповідно до п. 9 ст. 1 Закону України від 12 липня 2001 року N 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" саморегулівна організація (СРО) - неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям.
   
   Статтею 118 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) встановлено, що об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
   
   Учасники об'єднання підприємств можуть вносити на умовах і в порядку, передбачених його установчими документами, майнові внески (вступні, членські, цільові тощо) (п. 1 ст. 123 ГКУ).
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
   
   Згідно з пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
   
   Отже, фінансова установа, що вносить членські внески на безповоротній основі як учасник СРО, здійснює коригування фінансового результату до оподаткування на суму таких внесків у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, у разі, якщо СРО відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесена до реєстру неприбуткових організацій та установ.
   
   Щодо коригування фінансового результату на витрати за договорами добровільного медичного страхування
   
   Відповідно до пп. 14.1.521 п. 14.1 ст.14 Кодексу договір добровільного медичного страхування - договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.
   
   Статтею 1231 Кодексу встановлено, що якщо порушуються вимоги, встановлені цим Кодексом до договорів добровільного медичного страхування, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, то платник податку - страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом.
   
   Абзацом четвертим цієї статті передбачено, що договір медичного страхування, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:
   
   зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;
   
   зміну страховика на нового страховика.
   
   При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою.
   
   Водночас податкові зобов'язання страховика у зв’язку з тим, що договір добровільного медичного страхування перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не підлягають.
   
   Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування з податку на прибуток у випадках, визначених цим підпунктом, як до страховика, так і до платника податку не застосовуються.
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам