Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно определения и полномочия агента по таможенному оформлению

Относительно определения и полномочия агента по таможенному оформлению   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.12.2014 р. N 12604/7/99-99-24-01-01-17
   
Керiвникам митниць

   
Про надання роз'яснень

    Дiяльнiсть агентiв з митного оформлення регламентується Митним кодексом України вiд 13.03.2012 N 4495-VI (зi змiнами) /далi - Кодекс/, Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та iншими нормативно-правовими актами України в частинi, що не суперечить вказаним законам.
   
    Вiдповiдно до статтi 418 Кодексу агентом з митного оформлення виконуються дiї, пов'язанi з пред'явленням митному органу товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення, в iнтересах особи, яку представляє митний брокер.
   
    Цi ж дiї до набрання чинностi Кодексом виконувались представником митного брокера, який, як i агент з митного оформлення, був особою, що перебуває з митним брокером у трудових вiдносинах.
   
    Таким чином визначення та повноваження агента з митного оформлення не вiдрiзняються вiд визначення та повноважень представника митного брокера.
   
    З урахуванням викладеного на сьогоднi повноваження агентiв з митного оформлення реалiзуються на пiдставi ранiше отриманих посвiдчень представникiв митного брокера.
   
    До змiн нормативно-правових актiв України, що регламентують митну брокерську дiяльнiсть, особи, що мають намiр виконувати функцiї агента з митного оформлення, повиннi в установленому порядку отримувати посвiдчення представника митного брокера.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам