Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно организации документальных проверок

Относительно организации документальных проверок   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.11.2015 р. № 43393/7/99-99-22-04-02-17

   
Головні управління ДФС в областях, м. Києві
   
   Міжрегіональне Головне управління ДФС —
   Центральний офіс з обслуговування великих платників

   
Щодо організації документальних перевірок

   Державна фіскальна служба України у зв'язку із структурною реорганізацією ГУ ДФС у м. Києві та державних податкових інспекцій у районах міста Києва відповідно до наказу ДФС від 18.08.2015 № 620 «Про впровадження Концепції «Офіс аудиту ГУ ДФС у м. Києві», а також реорганізацією інших територіальних органів ДФС, з метою надання методологічної допомоги щодо окремих питань, які виникають при оформленні наказів, направлень та інших документів при проведенні документальних перевірок платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів у випадках, якщо під час проведення перевірки відбувається переведення працівника з одного органу ДФС до іншого, повідомляє таке.
   
   У зв'язку з тим, що документальні перевірки мають довготривалий характер, переведення працівників з одного органу ДФС до іншого доцільно здійснювати після можливого завершення розпочатих за участі таких працівників контрольних заходів.
   
   У випадках коли завершити контрольний захід у стислі терміни неможливо (великий обсяг операцій, які здійснено платником податків у періоді, що перевіряється, необхідність продовження, зупинення або перенесення термінів перевірок у встановленому законом порядку тощо), документи доцільно оформляти таким чином.
   
   Враховуючи, що умови допуску до проведення перевірки відповідно до статті 81 Кодексу не передбачають зазначення у наказі на проведення перевірки прізвища, ім'я та по-батькові та посад осіб, якими буде проводитися перевірка (у наказі зазначається орган ДФС, за рішенням якого буде проводитися перевірка), відсутня необхідність вносити зміни до наказу про призначення перевірки. Всі інші накази в ході перевірки (продовження, зупинення, перенесення термінів тощо) доцільно видавати органу ДФС, який призначив перевірку, навіть якщо всі працівники, які проводять перевірку, були переведені до іншого органу ДФС.
   
   Що стосується направлень на проведення перевірок у випадках, якщо під час проведення перевірки відбулось переведення посадових осіб, які її здійснюють, до іншого органу ДФС, то орган ДФС, за рішенням якого проводиться перевірка, залучає таких посадових осіб вже як осіб, які зараховані на посади до іншого органу ДФС, з дотриманням вимог підпунктів 1.2.1.1 -1.2.1.3 пункту 1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 № 22 зі змінами (далі - Методичні рекомендації № 22).
   
   Органом ДФС, яким призначено перевірку, обов'язково виписуються нові направлення, в яких зазначається дата, з якої буде здійснюватись перевірка посадовою особою з найменуванням нової посади.
   
   Слід звернути увагу, що потребують оформлення нові направлення і у разі зміни прізвищ посадових осіб (у разі наявності нових службових посвідчень), якими проводиться перевірка.
   
   При цьому акт (довідка) перевірки складається на бланку органу ДФС, яким прийнято рішення про призначення перевірки. При оформленні акта (довідки) перевірки у вступній частині акта доцільно зазначати ПІБ та посади осіб, якими проводилась перевірка, із наведенням окремо термінів перебування на різних посадах у період проведення такої перевірки, наприклад: «головний державний ревізор - інспектор підрозділу податкового аудиту ДПІ у Голосіївському районі м. Києва - з __.____.____ по ___.______.____, головний державний ревізор - інспектор підрозділу податкового та митного аудиту ГУ ДФС у м. Києві - з __.__ .__ по __.__.__», а в даних щодо осіб, якими підписується акт перевірки, зазначати посаду та ПІБ посадової особи на дату його підписання.
   
   Аналогічно наводяться дані щодо посадових осіб, які проводили перевірку, щодо яких виникла необхідність заміни на інших (у зв'язку із звільненням, перебуванням у відпустці, на лікарняному тощо). Такі акти (довідки) підписуються посадовими особами, які завершували перевірку та складали акт такої перевірки, але у вступній частині обов'язково наводяться дані та терміни проведення перевірки всіх посадових осіб, які брали участь у її здійсненні.
   
   У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за розглядом матеріалів перевірки керівником (заступником керівника) органу державної фіскальної служби, працівники якого здійснювали (очолювали) перевірку, приймаються та надсилаються платнику податків податкові повідомлення-рішення, рішення, вимоги та рішення щодо єдиного внеску у встановленому законодавством порядку (підпункт 1.6.3. пункту 1.6 Методичних рекомендацій № 22).
   
   При цьому якщо перевірка проведена та відповідні рішення прийняті органом державної фіскальної служби, іншим ніж орган державної фіскальної служби, де на обліку перебуває платник податків, необхідно забезпечити своєчасне внесення відповідних даних до підсистеми «Податковий аудит» ІС «Податковий блок» та повідомити такий орган щодо прийнятих податкових повідомлень-рішень, рішень, вимог та рішень щодо єдиного внеску та необхідність вжиття заходів для своєчасного погашення визначених та узгоджених сум грошових зобов'язань, єдиного внеску протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
   
   Крім того, звертаємо увагу, що з метою удосконалення організації контрольно-перевірочної роботи та у зв'язку із структурною реорганізацією головних управлінь ДФС у м. Києві та державних податкових інспекцій у районах міста Києва відповідно до наказу ДФС від 18.08.2015 № 620 «Про впровадження Концепції «Офіс аудиту ГУ ДФС у м. Києві», а також реорганізацією інших територіальних органів ДФС наказом ДФС України від 11.11.2015 № 889 внесено зміни до Методичних рекомендацій № 22 в частині формування координаційних робочих груп, прийняття рішень про проведення перевірок, виписки направлень, взаємодії структурних підрозділів, врегулювання спірних питань при проведенні перевірок тощо.
   
   Що стосується порядку формування координаційних робочих груп при організації та проведенні перевірок платників податків на рівні головних управлінь ДФС у областях, м. Києві і взаємодії структурних підрозділів таких головних управлінь (в тому числі створених у зв'язку із впровадженням Концепції «Офіс аудиту ГУ ДФС у м. Києві») та структурних підрозділів підпорядкованих ним органів ДФС, то вони здійснюються з дотриманням порядку і термінів, визначених Методичними рекомендаціями № 22, з урахуванням наявності відповідних структурних підрозділів у головних управліннях ДФС в областях, м. Києві, а також підпорядкованих йому органах, і функцій, які за ними закріплені.
   
   З метою підвищення ефективності контрольних заходів для проведення перевірки та належного її супроводження відповідними підрозділами групи Податкового контролю та Інформаційно-аналітичної групи, за рішенням керівників головних управлінь ДФС в областях, м. Києві можуть залучатися працівники відповідних структурних підрозділів підпорядкованих ним органів.
   
   Водночас повідомляємо, що у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1300/27745 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами».
   
   Зазначений Порядок розроблено для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, постійних представництв та представництв нерезидентів та встановлює єдиний порядок оформлення матеріалів документальних перевірок дотримання законодавства України як з питань державної митної справи, так і з питань податкового, валютного та іншого законодавства.
   
   Накази Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 984 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за №34/18772, та Міністерства фінансів України від 21.03.2012 № 377 «Про затвердження Порядку оформлення результатів проведення митними органами перевірок», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.04.2012 за №622/20935, скасовані.
   
   Голова
Р.М.Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам