Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно особенностей налогообложения НДФЛ, военным сбором и ЕСВ компенсационных выплат в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву по мобилизации

Относительно особенностей налогообложения НДФЛ, военным сбором и ЕСВ компенсационных выплат в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву по мобилизации   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
    від 15.10.2015 р. № 2763/10/10-36-17
   
   Про надання розʼяснення

   Головне управління ДФС у Київській області розглянуло запит щодо особливостей оподаткування податком з доходів фізичних осіб, військовим збором та єдиним соціальним внеском компенсаційних виплат у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації та в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Механізм виплати компенсації підприємствам, установам організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період визначається Порядком виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі – Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 року №105.
   
   Пунктом 3 цього Порядку визначено, що бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу (далі - компенсація). Компенсацію підприємствам витрат на виплату середнього заробітку працівникам здійснює Міністерство соціальної політики шляхом перерахування коштів на зазначені цілі обласним департаментам соціального захисту, які, в свою чергу, перераховують їх до районних (міських) управлінь, а вони – підприємствам.
   
   У постанові також визначено порядок подання документів, на підставі яких буде здійснюватися компенсація.
   
   Згідно з п.5 Порядку обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. №100.
   
   Виплата компенсацій проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені статтею 115 Кодексу законів про працю України (зі змінами) (далі - КЗпП) (п. 6 Порядку № 105).
   
   Згідно із статтею 119 КЗпП за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
   
   Відповідно пп.«и» пп.165.1.1 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
   
   З набранням чинності Постановою №105 з 17 березня 2015 року запрацювала згадана вище норма щодо звільнення від оподаткування податком з доходів фізичних осіб компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
   
   Що стосується відображення нарахованої компенсації у формі №1ДФ, то середня заробітна плата, нарахована роботодавцем фізичній особі за час перебування на військовій службі під час мобілізації, на особливий період, відображається в податковому розрахунку за формою №1ДФ за ознакою «101». Сума нарахованого та виплаченого доходу відображається в графах 3а та 3 відповідно, графи 4а та 4 не заповнюються, оскільки податок з доходів фізичних осіб не нараховується і не перераховується.
   
   Що стосується військового збору, то враховуючи те, що відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року №211-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України», який набрав чинності 13 березня 2015 року, внесено зміни до порядку сплати військового збору, а саме звільнено від оподаткування збором доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, а отже звільнено і компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
   
   Що стосується єдиного внеску, то пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI (далі – Закон №2464) передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95-ВР (далі — Закон №108).
   
   Статтею 2 Закону №108 визначено структуру заробітної плати, яка включає, зокрема, додаткову заробітну плату.
   
   При цьому, згідно з частиною 7 статті 7 Закону №2464, єдиний внесок не нараховується на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
   
   Отже, доходи, отримані мобілізованими працівниками, у вигляді сум середнього заробітку та компенсаційних виплат з бюджету у межах середнього заробітку, встановлених статтею 119 Кодексу законів про працю України (зі змінами) (далі по тексту - КЗпП), слід розглядати окремо, оскільки види таких доходів є різними.
   
   Відповідно до пункту 9 розділу IV Порядку №435 таблиця 6 додатка 4 до Порядку №435 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку №435. Якщо роботодавець нараховує мобілізованим працівникам середній заробіток та не подає звіти на отримання компенсаційних виплат із бюджету і відповідно не отримує такі компенсації, то сума середнього заробітку, що виплачується за рахунок коштів роботодавця, у складі заробітної плати є базою нарахування та утримання єдиного внеску.
   
   У такому випадку сума нарахованого мобілізованому працівнику середнього заробітку у звітному місяці у складі заробітної плати відображається в таблицях 1 та 6 додатку 4 до Порядку № 435 за такий місяць. Порядком №435 у такому разі передбачено код категорії застрахованих осіб «47» для працівників — громадян України, іноземців (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та осіб без громадянства, які працюють, зокрема, на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону №2464 на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством. Для зазначених осіб базою нарахування єдиного внеску є сума нарахованої середньої заробітної плати.
   
   Розмір єдиного внеску нараховується на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальником відповідно до класу професійного ризику виробництва у межах 36,76 — 49,7 %, до яких віднесено платника єдиного внеску, та утримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи у розмірі 3,6 %.
   
   При нарахуванні мобілізованим працівникам середнього заробітку, що компенсується з бюджету, таким особам присвоюється код категорії «48». Зазначений код категорії застрахованих осіб застосовується при відображенні у таблиці 6 додатка 4 до Порядку №435 виплат, що компенсуються з бюджету у межах середнього заробітку мобілізованих працівників. При цьому, згідно з частиною 7 статті 7 Закону №2464, нарахування та утримання із таких виплат не здійснюються.
   
   У разі нарахування роботодавцем середнього заробітку мобілізованим працівникам та отримання у подальшому компенсаційних виплат з бюджету згідно з Порядком №105, такий роботодавець має право здійснити перерахунок єдиного внеску, нарахованого на суми середнього заробітку.
   
   Крім того повідомляємо, що відповідно до пп. 14.1.172 14.1 ст. 14 ПКУ податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування, нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Слід зазначити, що згідно із ст.52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   При цьому зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   Заступник начальника
О.А. Мазуренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам