Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно осуществления предпринимательской деятельности на территории Донецкой области

Относительно осуществления предпринимательской деятельности на территории Донецкой области   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 17.09.2015 № 8774/Р/99-99-17-02-02-14

   Державна фіскальна служба України розглянула Ваш запит .......... щодо здійснення підприємницької діяльності на території Донецької області та в межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до ст.ст. 42, 43 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
   
   Пунктом 6 ст. 128 ГКУ визначено, що суб`єкти господарювання – фізичні особи зобов'язані вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства, вчасно надавати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів, сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку та розмірах, установлених законом.
   
   У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей платників податків із деяких територій, які знаходяться у стані збройного конфлікту, тимчасово обслуговуватимуть в інших податкових інспекціях зазначених областей. Інформація щодо простою у деяких податкових інспекціях та зміни місця обслуговування платників постійно оновлюється на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/baneryi/informatsiya-dlya-shodu-ukraini).
   
   На сьогодні Державною казначейською службою України для платників Донецької області забезпечено можливість сплачувати грошові зобов’язання на рахунки, відкриті у розрізі територіально-адміністративних одиниць Донецької області.
   
   Інформацію про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України в рубриці «Бюджетні рахунки» (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).
   
   Водночас повідомляємо, що ДФС спільно з іншими центральними органами виконавчої влади здійснює розробку пропозицій, які дадуть змогу мінімізувати у Донецькій та Луганській областях вплив негативних чинників на забезпечення виконання вимог чинного законодавства.
   
    Так, листом ДФС від 07.07.2014 № 16042/7/99-99-19-03-02-17 платникам Донецької та Луганської областей надано можливість звернутись до податкового органу за своїм місцезнаходженням із заявою про продовження граничних термінів подання податкової звітності у зв’язку з неможливістю подання такої звітності внаслідок дії обставин непереборної сили.
   
   Разом з тим ст. 4 Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі – Закон № 1669) визначено, що для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві щодо наявності реєстрації про місце проживання за місцем проведення реєстраційних дій.
   
   Проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.
   
   Перелік документів, необхідний для проведення зазначеної реєстрації, визначено ст. 45 Закону України від 15 травня 2003 року № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 755).
   
   Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими ст. 43 Закону № 755, якою визначено, що строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця не повинен перевищувати два робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
   
   Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи – підприємця зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця для взяття фізичної особи – підприємця на облік (п. 5 ст. 43 Закону № 755).
   
   Звертаємо увагу, що платники податків, у яких у зв’язку з проведенням заходів із подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або немає можливості їх сплатити, мають право на отримання відстрочення (розстрочення) таких грошових зобов’язань (податкового боргу). Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235.
   
   Крім цього, податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безнадійний. Для цього платник податків повинен звернутися до органу доходів і зборів за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою. У такій заяві повинно бути зазначено суми податків та зборів, що підлягають списанню. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577.
   
   Згідно із ст. 10 Закону № 1669 єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що були на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
   
   Поряд із цим Законом № 1669 внесено зміни до Закону України від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні», якими визначено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею
   
   регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам