Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения налоговых обязательств начисленных в соответствии п. 198.5 ст. 198 НКУ

Относительно отражения налоговых обязательств начисленных в соответствии п. 198.5 ст. 198 НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 27.11.2015 р. № 1865/10/19-00-15-01/12/11950

   Головне управління ДФС у Тернопільській області розглянуло Ваш запит щодо відображення податкових зобов`язань нарахованих відповідно п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України та у межах компетенції повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до п. 152 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), тимчасово до 31.12.2017 року включно від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників.
   
   Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
   
   Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.
   
   При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.
   
   Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 №966, зі змінами та доповненнями, визначено, що у рядку 16.3 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 16.3 декларації 0121 - 0123 до рядка 16.3 декларації 0110.
   
   Сума податку на додану вартість у рядку 16.3 декларацій 0121 - 0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту (декларації 0121 - 0123).
   
   Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п.201.11 ст.201 ПКУ, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.
   
   Листом від 07.08.2015 р. за №29168/7/99-99-19-03-02-17 «Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року» ДФС України надано роз’яснення щодо окремих особливостей складання податкової звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року.
   
   З урахуванням змін, внесених до ст.198 ПКУ законами України від 28.12.2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та від 16.07.2015 року №643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість», з 01.07.2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).
   
   Одночасно п.198.5 ст.198 ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:
   
   а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст.196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 цього Кодексу);
   
   б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст.197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 цього Кодексу);
   
   в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
   
   г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.
   
   Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 року, які призначаються для використання та/або починають використовуватися у зазначених вище операціях, податкові зобов'язання згідно з п.198.5 ст.198 ПКУ нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.
   
   Отже, податкові зобов'язання відповідно п.198.5 ст.198 ПКУ нараховуються у загальній декларації з ПДВ (0110).
   
    Запитання:
   
   В якій декларації (0121 чи 0110) відображаються податкові зобов’язання нараховані відповідно п.199.1 ст.199 (на суму частки експортованої пшениці власного виробництва, яка звільняється від оподаткування ПДВ).
   
   Відповідь:
   
   Законом України від 16.07.2015 року № 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» внесено зміни до ст.199 ПКУ в частині нарахування податкових зобов'язань у разі, якщо придбані товари/послуги призначаються для використання у неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності.
   
   Так, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (п.199.1 ст.199 ПКУ).
   
   Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 року, податкові зобов'язання визначаються та податкова накладна складається у випадку, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.
   
   Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.
   
   Враховуючи викладене, якщо придбані для ведення господарської діяльності товари частково використовуються в оподатковуваних операціях (реалізація с/г продукції на території України), а частково в звільнених операціях (експорт с/г продукції), платник податку не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, скласти та зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час придбання таких товарів, яка відповідає частці їх використання у звільнених операціях (п.199.1 ст.199 ПКУ).
   
   Така податкова накладна включається платником податку, який застосовує спеціальний режим оподаткування, до складу податкових зобов’язань податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (в рядок 1.1).
   
   При цьому сума податкового кредиту, нарахована при придбанні товарів, призначених для часткового використання в оподатковуваних операціях та частково у звільнених операціях, і включена на дату їх придбання до складу податкового кредиту податкової декларації 0121-0223 у повному розмірі, підлягає коригуванню на суму частки використання придбаних товарів у звільнених операціях.
   
   Таке коригування відображається у рядку 16.3 податкової декларації 0121-0123 зі знаком «-» та в податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом зі знаком «+».
   
   Додатково повідомляємо, що податковою консультацією є допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 ПКУ).
   
   Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п.52.2 ст.52 ПКУ).
   
   Заступник начальника
С.С. Господарик

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам