Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения расходов по оплаченным отпускам работникам предприятия в 2015 году за счет обеспечения, созданного до 01.01.2015

Относительно отражения расходов по оплаченным отпускам работникам предприятия в 2015 году за счет обеспечения, созданного до 01.01.2015   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 04.09.2015 р. N 18916/6/99-99-19-02-02-15
   
   Про розгляд листа

   Державна фіскальна служба України розглянула лист на запит платника щодо відображення витрат по виплачених відпустках працівникам підприємства в 2015 році за рахунок забезпечення, створеного до 01.01.2015, і повідомляє.
   
   Відповідно до п. 142.1 ст.142 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, що діяла до 01.01.2015, до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі – працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг; витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру; будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV Кодексу).
   
   Оскільки відповідно до п. 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, відпускні входять до складу додаткової заробітної плати, суми фактично нарахованих відпускних могли бути віднесені до витрат у звітних періодах до 01.01.2015 платника податку на прибуток на підставі п. 142.1 ст. 142 Кодексу.
   
   Для набуття права на відпуску працівник має перебувати в трудових відносинах з підприємством або укласти трудовий договір з фізичною особою.
   
   Створення резервів на оплату відпусток працівникам передбачено п. 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» (далі – П(С)БО11, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.01.2000 №20.
   
   Згідно з п.4 П(С)БО11 забезпечення – зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.
   
   Так, забезпечення створюється для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Суми створених забезпечень визнаються витратами (крім суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби») (п.13 П(С)БО11).
   
   Щодо податкового обліку, то нормами Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, не передбачено формування витрат за сумами нарахованого в бухгалтерському обліку резерву на виплату відпусток.
   
   Разом з тим, відповідно до п.24 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015, до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.
   

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3809 5
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам