Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно периодичности составления сводных налоговых накладных

Относительно периодичности составления сводных налоговых накладных   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
    від 11.09.2015 р. № 2899/10/20-40-15-01-15

   ГУ ДФС у Харківській області розглянуло Ваш лист …….. стосовно застосування норм податкового законодавства, повідомляє наступне.
   
   Відповідно до п.201.4 ст.201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодексу) «платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
   
   покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;
   
   покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
   
   У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця».
   
   Податкова накладна складається за формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 р. за № 1235/26012, із змінами та доповненнями (далі – Порядок №957).
   
   Згідно п.18 Порядку №957 періодичність складання зведених податкових накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця.
   
   При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.
   
   Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У такому разі складається податкова накладна, як визначено пунктом 17 цього Порядку.
   
   Відповідно до пункту 17 Порядку №957 податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
   
   Так, платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, та у разі отримання попередньої оплати (аванса) за такі товари/послуги зведену податкову накладну не складають. При цьому, враховуючи правило «першої події» визначення податкових зобов’язань постачальника згідно п.187.1 ст.187 Кодексу, на дату отримання попередньої оплати (аванса) складається звичайна податкова накладна на суму такого авансу за такі товари/послуги.
   
   Якщо на дату оплати згідно договору постачальник отримує суму більшу, ніж передбачено договором, зведена податкова накладна складається на вартість поставлених товарів. Сума перевищення вважається авансом, на яку складається податкова накладна у загальному порядку. При цьому, сума такого авансу враховується у зменшення суми постачання наступної зведеної податкової накладної.
   
   У випадку, коли на рахунок постачальника оплата надійшла раніше, ніж дата оплати визначена договором, на яку повинна складатися зведена податкова накладна, враховуючи, що до дати отримання оплати було здійснено часткове постачання товарів (послуг), на які зазначену накладну ще не складено, і такі товари (послуги) не оплачено попередньо, постачальник складає податкову накладну на суму отриманої оплати з урахуванням стану взаємних розрахунків. Так, у разі якщо на дату складання зведеної податкової накладної, але не пізніше останнього дня звітного місяця, вартість поставлених протягом звітного місяця товарів (послуг) перевищуватиме суму отриманої оплати, постачальник має скласти зведену податкову накладну на частку вартості поставлених, але не оплачених товарів, тобто якщо на дату оплати згідно договору постачальник отримує суму меншу, ніж передбачено договором, зведена податкова накладна складається виходячи з вартості поставлених товарів/послуг.
   
   Дане питання розглянуто у наказі Державної податкової служби України від 21 грудня 2012 року N 1177 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань складання зведеної податкової накладної».
   
   В.о. начальника
І.А. Сагайдак

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам