Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка представления перерабатывающими (мясомолочными) предприятиями уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок с целью исправления показателей строк (в том числе сумм отрицательного значения налога), отраженных в налоговой отчетности по НДС

Относительно порядка представления перерабатывающими (мясомолочными) предприятиями уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок с целью исправления показателей строк (в том числе сумм отрицательного значения налога), отраженных в налоговой отчетности по НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.10.2015 р. N 23014/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємства щодо порядку подання переробними (м’ясомолочними) підприємствами уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) з метою виправлення показників рядків (у тому числі сум від’ємного значення податку), відображених у податковій звітності з податку на додану вартість, та на доповнення до листа ДФС від 22.07.2015 р. N 15395/6/99-95-42-01-16-01 повідомляє.
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. N 966, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 р. за N 1267/26044 (далі - Порядок).
   
   Відповідно до пункту 7 розділу VI Порядку у разі виправлення значення рядка 24 податкової декларації з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 29 податкової декларації з ПДВ за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
   
   При цьому, у разі якщо виправлення значення рядка 24 податкової декларації з ПДВ у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядків 25 чи 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядків 25 чи 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.
   
   Водночас у зв’язку з прийняттям та набранням чинності Законом України від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон N 643) повідомляємо, що окремі положення Порядку застосовуються у межах, що не суперечать нормам Закону N 643.
   
   Особливості складання уточнюючого розрахунку переробними (м’ясомолочними) підприємствами, у разі виявлення помилок, допущених у звітних (податкових) періодах до 1 січня 2015 року у податкових деклараціях з ПДВ, які подавалися на підставі пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, розглянуто у листах ДФС від 17.02.2015 р. N 5292/7/99-99-19-03-02-17 та від 12.06.2015 р. N 20955/7/99-99-19-03-02-17.
   
   Як зазначено у вказаних вище листах, показники рядків 20.2 і 24 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за грудень 2014 року (ІV квартал 2014 року) підлягали перенесенню до складу рядка 21.1 і відповідно рядка 21.2 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110" за січень 2015 року (І квартал 2015 року) у повному обсязі та подальшому відображенню у розділі III такої декларації згідно з порядком заповнення цього розділу (за формою, чинною на дату подання такої декларації).
   
   Якщо у результаті уточнення показників рядків податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140", шляхом подання до контролюючого органу уточнюючого розрахунку, у зв’язку з виявленням, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених у звітних (податкових) періодах до 01.02.2015, збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "-" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ не переносяться до рядків розділу ІV, а вказуються у рядку 20.2 розділу ІІІ такої декларації.
   
   У цьому випадку уточнюючий розрахунок подається до контролюючого органу за формою, чинною станом на 31.01.2015 р.
   
   У разі якщо уточнення показників рядків 20.2 і 24 податкової декларації з ПДВ за грудень 2014 року із позначкою "0140" вплинуло на показник рядка 25, задекларованого у податкових деклараціях з ПДВ із позначкою "0110" за майбутні звітні (податкові) періоди, то платнику податку необхідно подати до контролюючого органу уточнюючий розрахунок за кожний звітний (податковий) період, у якому змінювався показник рядка 25.
   
   При цьому зазначаємо, що уточнення показників рядків, відображених у податкових деклараціях з ПДВ із позначкою "0110", які подані переробними (м’ясомолочними) підприємствами, здійснюється шляхом подання до контролюючого органу уточнюючих розрахунків за формою, чинною на дату їх подання. На сьогодні порядок заповнення уточнюючого розрахунку визначено у розділі VI Порядку (з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13).
   
   Голова
   
Р. М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам