Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка регистрации лица как плательщика НДС

Относительно порядка регистрации лица как плательщика НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 06.11.2015 р. № 23807/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку реєстрації особи як платника податку на додану вартість та повідомляє.
   
   Порядок реєстрації особи як платника податку на додану вартість регулюється статтями 180-183 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.
   
   Коло осіб, які для цілей оподаткування податком на додану вартість мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку на додану вартість, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 та пункті 180.1 статті 180 Кодексу.
   
   Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування податку на додану вартість).
   
   Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 Кодексу для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (далі − Заява).
   
   У разі якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (пункт 183.6 статті 183 Кодексу).
   
   При цьому звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 Кодексу, не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (пункт 183.10 статті 183 Кодексу).
   
   Враховуючи викладене, обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість в особи, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість виникає, починаючи з дати такої реєстрації.
   
   При цьому у разі якщо така особа не подала/несвоєчасно подала Заяву до контролюючого органу, обов'язок щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання Заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 1 млн. гривень за останні 12 календарних місяців.
   
    Голова
   
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам