Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно права на освобождение от налогообложения НДС после предоставления справки Министерства здравоохранения

Относительно права на освобождение от налогообложения НДС после предоставления справки Министерства здравоохранения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників
   
    ЛИСТ
   
    від 09.10.2015 р. № 23149/10/28-10-06-11
   
   Право на звільнення від оподаткування ПДВ після надання довідки Міністерства охорони здоров’я

   Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист «…….», за результатом розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.
   
   Первинні документи.
   
   Пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
   
   Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
   
   Частинами першою та другою статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996), передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції.
   
   Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.
   
   Відповідно до статті 9 Закону № 996 і пунктом 2.1 Положень про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, первинними документами є письмові свідчення, фіксувальні і підтверджувальні господарські операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
   
   Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України товарів та послуг за рахунок грантів, наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.
   
   Відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду.
   
   Порядок здійснення таких операцій визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. N 284 (далі - Порядок N 284).
   
   Згідно з пунктом 5 Порядку N 284, постачальник товарів та послуг для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів та послуг, здійснених відповідно до договору, не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалися такі операції, подає Міністерству охорони здоров’я (далі – МОЗ) :
   
   1) заяву про видачу довідки-підтвердження, що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду, які виконуються відповідно до Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні", за формою згідно з додатком 1;
   
   2) завірені в установленому законодавством порядку копії:
   
   договору між постачальником і основним реципієнтом (субреципієнтом);
   
   довідки про включення постачальника товарів та послуг до ЄДРПОУ (для постійного представництва нерезидента);
   
   податкових накладних, виданих постачальником товарів та послуг у звітному (податковому) періоді, у межах виконання договору між постачальником і основним реципієнтом (субреципієнтом) без урахування податку на додану вартість;
   
   3) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість.
   
   МОЗ протягом п'яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, видає довідку-підтвердження, що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні", за формою згідно з додатком 2 або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі (пункт 6 Порядку N 284).
   
   Довідка-підтвердження оформляється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Два примірники довідки-підтвердження видаються постачальникові товарів та послуг, один з яких подається органам податкової служби, другий - залишається у постачальника. Третій примірник довідки-підтвердження залишається у МОЗ (пункт 7 Порядку N 284).
   
   Таким чином, звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, може бути застосоване виключно до операцій з постачання тих товарів (послуг), які перераховані в складених постачальником податкових накладних, що були додані до заяви про видачу довідки-підтвердження.
   
   Якщо у видачі довідки-підтвердження МОЗ надала обґрунтовану відмову, така відмова є підставою для донарахування сум податку на додану вартість на вартість поставлених товарів (послуг), при постачанні яких було застосовано вказану пільгу.
   
   Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29440 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам