Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения льготы по налогообложению НДФЛ и военным сбором для студентов при выплате стипендии за счет средств предприятия

Относительно применения льготы по налогообложению НДФЛ и военным сбором для студентов при выплате стипендии за счет средств предприятия   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
   від 24.11.2015 р. № 17905/10/26-15-17-01-12

   Відповідно до ст. 51 Закону України від 23.05.1991р. №1060-XII "Про освіту" (із змінами та доповненнями) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право, зокрема, на забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. № 882 "Питання стипендіального забезпечення" (далі – Постанова № 882) затверджено Порядок призначення і виплати стипендій.
   
   Разом з цим, у пункті 6 Постанови № 882 зазначено, що давати роз’яснення щодо застосування цієї постанови доручено Міністерству освіти і науки України.
   
   Крім цього, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України затверджено Постанови «Про встановлення іменних степендій Верховною Радою України студентам вищих навчальних закладів» від 05.06.1996 № 226/96 –ВР та «Про застосування академічної степендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» від 09.08.2001 № 980, в яких функції щодо розроблення за затвердження Порядку призначення іменних та академічних степендій покладено на Міністерство освіти і науки України.
   
   Водночас, повідомляємо, що оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), статтею 165 якого визначено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не підлягають оподаткуванню у джерела виплати.
   
   Так, зокрема, до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно) зокрема, сума стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, згідно із пп. "б" 165.1.1 п. 165.1 ст.165 Кодексу.
   
   Також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'ютанту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (у 2015 - 1710 грн.).
   
   Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу (пп. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
   
   Разом з цим, відповідно до пп.165.1.21 п.165.1 ст.165 Кодексу, не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абз. першому пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Кодексу на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.
   
   При цьому, якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.
   
   Якщо ж при проведенні остаточного розрахунку підприємству відшкодовуються (повертаються) витрати на навчання, то у нього не виникає об’єкта оподаткування доходу, отриманого як додаткове благо відповідно до пп.«е» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу.
   
   В інших випадках підприємство із суми, сплаченої в рахунок оплати за навчання, утримує податок на доходи фізичних осіб за ставкою згідно п.167.1 ст.167 Кодексу (15% та/або 20%), з урахуванням коефіцієнта, передбаченого п.164.5 ст.164 цього Кодексу.
   
   Водночас, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71–УІІІ (далі – Закон № 71) продовжено сплату військового збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи збройних сил України (п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу) та розширено перелік доходів, які оподатковуються військовим збором.
   
   Зокрема, відповідно змін внесених Законом № 71 до підпункту 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи визначені статтею 163 Кодексу.
   
   З 1 січня 2015 року відповідно ст.163 Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походженні в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) та іноземні доходи – доходи (прибуток) отримані з джерел за межами України.
   
   Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено статтею 164 Кодексу.
   
   Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Кодексу).
   
   Разом з тим, відповідно до пп. 1.7 п. 16.1 підрозділ 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
   
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам