Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения норм налогового законодательства предпринимателями из зоны АТО

Относительно применения норм налогового законодательства предпринимателями из зоны АТО   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.06.2015 р. N 5837/М/99-99-17-02-02-14
   
   Щодо застосування норм податкового законодавства підприємцями із зони АТО

   Державна фіскальна служба України розглянула <...> звернення <...> щодо застосування норм податкового законодавства фізичними особами - підприємцями Донецької області та повідомляє.
   
   У зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей платників податків із деяких територій, які знаходяться в стані збройного конфлікту, тимчасово обслуговуватимуть в інших податкових інспекціях зазначених областей. Інформація щодо простою у деяких податкових інспекціях та зміни місця обслуговування платників постійно оновлюється на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/baneryi/informatsiya-dlya-shodu-ukraini).
   
   Перелік територіальних органів, у яких змінено юридичні адреси та на які покладено виконання функціональних обов'язків з обслуговування платників Донецької та Луганської областей, визначено наказом ДФС від 07.11.2014 р. N 256 "Про переміщення та закінчення простою".
   
   Так, функції з обслуговування платників ДПІ у Будьонівському районі м. Донецька покладено на Маріупольську ОДПІ та визначено нову адресу місцезнаходження територіального органу, що знаходиться на тимчасово неконтрольованій території: 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59.
   
   Разом з тим ст. 4 Закону України від 2 вересня 2014 року N 1669 "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі - Закон N 1669) визначено, що для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи - підприємця здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві щодо наявності реєстрації про місце проживання за місцем проведення реєстраційних дій.
   
   Проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.
   
   Платники Донецької та Луганської областей згідно із п. 102.6 ст. 102 ПКУ можуть звернутись до податкового органу за своїм місцезнаходженням із заявою про продовження граничних термінів подання податкової звітності у зв'язку з неможливістю подання такої звітності внаслідок дії обставин непереборної сили. Заява подається протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення дії таких обставин, у довільній формі зі стислим та чітким обґрунтуванням підстав з документальним підтвердженням.
   
   Відповідно до ст. 10 Закону N 1669 єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
   
   Стаття 67 Конституції України зобов'язує кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Пунктом 6.1 ст. 6 ПКУ визначено, що податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку згідно з цим Кодексом.
   
   На сьогодні Державною казначейською службою України для платників Донецької області забезпечено можливість сплачувати грошові зобов'язання на рахунки, відкриті у розрізі територіально-адміністративних одиниць Донецької області.
   
   Інформацію про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднено на офіційному порталі Державної фіскальної служби України в рубриці "Бюджетні рахунки" (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).
   
   Слід зазначити, що кошти, які надходять на зазначені вище рахунки, зараховуються до Державного та місцевих бюджетів України в загальному порядку.
   
   Звертаємо увагу, що платники податків, у яких у зв'язку з проведенням заходів з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) або відсутня можливість їх сплати, мають право на отримання відстрочення (розстрочення) таких грошових зобов'язань (податкового боргу). Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів, наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1235.
   
   Крім цього, податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безнадійний. Для цього платник податків повинен звернутися до контролюючого органу за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою. У такій заяві повинно бути зазначено суми податків та зборів, що підлягають списанню. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. N 577.
   
   Щодо питання сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування повідомляємо, що відповідно до частини другої ст. 6 Закону України від 8 липня 2010 року N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) платник єдиного внеску зобов'язаний, зокрема, своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і календарним роком, зберігати такі відомості в порядку, передбаченому законодавством, подавати звітність до фіскального органу за основним місцем обліку платника та інше.
   
   Разом з цим п. 93 до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 2464 внесено зміни, згідно з якими платники єдиного внеску, зазначені у статті 4 Закону N 2464, які перебувають на обліку в фіскальних органах, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у ст. 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", звільняються від виконання своїх обов'язків, передбачених частиною другою ст. 6 Закону N 2464, на період з 14.04.2014 р. до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.
   
   З огляду на наведене, платники єдиного внеску, які перебувають на обліку в фіскальних органах, розташованих на території, де проводилась антитерористична операція або було оголошено військовий чи надзвичайний стан, на період антитерористичної операції звільняються від своїх обов'язків, зокрема щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, подання звітності тощо.
   
   Таким чином. Закон N 1669 не скасовує обов'язків, визначених частиною другою ст. 6 Закону N 2464, а надає можливість платникам єдиного внеску на період проведення антитерористичної операції не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та повному обсязі.
   
   Отже, згідно з вимогами Закону N 1669 зазначені обов'язки мають бути виконані платниками єдиного внеску після закінчення антитерористичної операції.
   
   Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені Законом N 2464 за невиконання, несвоєчасне виконання, виконання не в повному обсязі обов'язків, у період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції до платників єдиного внеску, які не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення антитерористичної операції, подали до фіскального органу заяву та сертифікат Торгово-промислової палати України, не застосовуються.
   
   Додатково повідомляємо, що перелік населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 1053-р, дію якого на сьогодні призупинено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. N 1079-р.
   
   Стосовно плати за користування земельною ділянкою повідомляємо, що відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним.
   
   Згідно зі ст. 269 ПКУ платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. У ст. 270 ПКУ зазначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.
   
   Відповідно до п. 30.1 ст. 30 ПКУ податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті.
   
   Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ст. 30 ПКУ). Відповідно до п. 30.9 ст. 30 ПКУ податкова пільга надається шляхом, зокрема, звільнення від сплати податку та збору.
   
   Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції, виключно ПКУ, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до ПКУ (п. 30.5 ст. 30 ПКУ).
   
   Законом N 1669 встановлено, що під час проведення антитерористичної операції суб'єкти господарювання, які провадять діяльність на території її проведення, звільняються від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності (ст. 6 Закону N 1669).
   
   Згідно з п. 2.1 ст. 2 ПКУ зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до нього.
   
   Слід зазначити, що на сьогодні не розроблено порядку застосування зазначених у ст. 6 Закону N 1669 податкових пільг, а також не внесено відповідних змін до ПКУ.
   
   Голова
   
Р. Насіров

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам