Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов

Относительно применения Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
    від 28.09.2015 р. N 14809/10/26-15-15-03-11

   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «» щодо застосування Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків і в межах компетенції, повідомляє.
   
   Відповідно до статті 6 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків (Двостороння угода (СНД), Країни - учасниці, від 08.02.1995):
   
   1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від нерухомого майна (включаючи доходи від сільського або лісового господарства), яке міститься в другій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.
   
   2. Вираз «нерухоме майно» повинен мати те значення, яке він має у законодавстві Договірної Держави, в якій міститься це майно. Цей вираз повинен в будь-якому випадку включати майно, допоміжне щодо нерухомого майна, худобу і обладнання, які використовуються в сільському і лісовому господарстві, права на перемінні або фіксовані платежі як компенсації за розробку або право на розробку мінеральних запасів, джерел та інших природних ресурсів. Транспортні засоби, згадані в підпункті е) пункту 1 статті 3, не розглядаються як нерухоме майно.
   
   3. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються також до доходів, одержуваних від прямого використання, здавання в оренду або використання нерухомого майна в будь-якій іншій формі.
   
   Як свідчить із листа «», нерухоме майно, яке здається в оренду юридичній особі, зареєстрованій відповідно до законодавства Російської Федерації у м.Краснодар (Російська Федерація), знаходиться на території АР Крим.
   
   Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII сухопутна територія АР Крим та м. Севастополя, внутрішні води України цих територій визначено тимчасово окупованою територією України, яка є її невід'ємною частиною і на яку поширюється дія Конституції та законів України.
   
   Враховуючи зазначене, в даному випадку, положення Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна не можуть бути застосовані.
   
   В той же час, відповідно до вимог частини 1 п. 12.3 ст. 12 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 № 1636-VII (далі - Закон № 1636), під час тимчасової окупації податок на прибуток підприємств не справляється з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) на тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об'єктів оподаткування (в тому числі об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.
   
   При цьому будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ «Крим», одержані фізичною, юридичною особами, прирівняними до резидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних доходів (частина 7 п. 12.3 ст. 12 Закону № 1636).
   
   Що стосується заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємств, то Державною фіскальною службою України розроблено проект уніфікованої форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – проект декларації) (розміщено на офіційному веб-порталі (www.sfs.gov.ua) у рубриці «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» підрозділу «Діяльність»), зменшено кількість додатків та передбачено наявність додатка РІ, де об’єднані різниці, на які збільшується або зменшуються фінансовий результат до оподаткування.
   
   На сьогодні чинною є форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 №872.
   
   Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації (п.46.4 ст.46 Кодексу).
   
   У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені у довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.
   
   Для забезпечення реалізації положень Кодексу до затвердження нової форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств об’єкти оподаткування та податкові зобов’язання з податку на прибуток за звітний період – три квартали 2015 року відображаються у чинній на сьогодні декларації.
   
   Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   В.о. заступника начальника
Е.М. Пруднікова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам