Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно реформирования таможенной системы

Относительно реформирования таможенной системы   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.11.2015 р. № 3205/2/99-99-25-03-03-10
   
   Про розгляд запиту

   Державна фіскальна служба України розглянула Ваш депутатський запит від 21.10.2015 № 04-30/2110-1 «Щодо реформування митної системи», який надійшов листом Голови Верховної Ради України Гройсмана В. Б. від 06.11.2015 № 11/10-525, та повідомляє.
   
   У пункті 3 статті 318 Митного кодексу України (далі — Кодекс) передбачено виконання органами доходів і зборів мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.
   
   Згідно зі статтею 69 Кодексу товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних угрупувань, зазначених в УКТЗЕД.
   
   Органи доходів і зборів здійснюють контроль за правильністю класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТЗЕД.
   
   У разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів орган доходів і зборів має право самостійно класифікувати такі товари.
   
   Рішення органів доходів і зборів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими. Такі рішення оприлюднюються у встановленому законодавством порядку. У разі незгоди з рішенням органу доходів і зборів щодо класифікації товару декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити це рішення у порядку, встановленому главою 4 Кодексу.
   
   Статтею 25 Кодексу визначено порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників до посадових осіб та органів вищого рівня.
   
   За наявною у ДФС інформацією рішення про визначення коду товару від <...> № <...> та від <...> № <...> не оскаржувались ТОВ «...» до ДФС та Закарпатської митниці ДФС.
   
   Вимоги до форми та змісту скарги, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду встановлені статтею 26 Кодексу. Зокрема, згідно з пунктом 3 цієї статті скарга повинна містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою.
   
   У наданих разом з депутатським зверненням документах відсутня вичерпна інформація (якісний та кількісний хімічний склад та роль складових у засобах) для ідентифікації товарів та однозначної класифікації відповідно до вимог УКТЗЕД.
   
   Враховуючи зазначене вище, для розгляду скарги по суті пропонуємо ТОВ «...» надати до Закарпатської митниці ДФС обгрунтовану скаргу, повний пакет документів та повідомити ДФС про подачу такої скарги для методологічної допомоги та контролю за її розглядом.
   
   Також повідомляємо, що висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення коду товарів згідно з УКТЗЕД при митному оформленні мають інформаційний або довідковий характер.
   
   Відповідно до статті 356 Кодексу в рамках процедур митного контролю та митного оформлення посадовими особами органів доходів і зборів здійснюється взяття проб (зразків), визначальних, зокрема, для класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.
   
   У пункті 2 статті 357 Кодексу зазначається, що дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу доходів і зборів з питань експертного забезпечення або інших експертних установ (організацій), призначених митним органом. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами.
   
   Згідно з пунктами 11, 12 статті 357 Кодексу у разі недостатньої ясності та повноти висновку експерта або необґрунтованості та сумнівів у його правильності може бути призначено додаткове або повторне дослідження (аналіз, експертиза).
   
   Товари, що ввозяться на митну територію України, обкладаються ввізним митом за ставками Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України», чинними на день подання митної декларації.
   
   Ставки ввізного мита на товари встановлено з урахуванням міжнародних зобов'язань України, визначених додатком І до Протоколу про вступ України до СОТ, ратифікованого Законом України від 10 квітня 2008 року № 250, та не можуть бути змінені Україною в односторонньому порядку.
   
   Під час вступу до Світової організації торгівлі Україною забезпечено приведення національного законодавства з питань визначення митної вартості у відповідність до норм міжнародного права.
   
   Порядок та методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлені розділом III Кодексу і базуються на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі та Угоди про застосування статті VII ГАТТ і є однаковими для всіх товарів.
   
   Таким чином, декларанти та органи доходів і зборів при визначенні митної вартості товарів фактично застосовують норми міжнародного права.
   
   Згідно з чинним законодавством митна вартість товарів і метод її визначення заявляються органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою, визначена ним самостійно.
   
   Відповідно до статті 49 Кодексу митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.
   
   Так, основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є перший метод — за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції). Основний метод визначення митної вартості не застосовується у виключних випадках, передбачених статтею 58 Кодексу.
   
   У разі неможливості визначення митної вартості товарів із застосуванням основного методу митна вартість визначається шляхом послідовного застосування інших методів, передбачених статтями 59-64 Кодексу.
   
   При цьому згідно зі статтею VII Угоди по застосуванню VII статті ГАТТ та статтею 64 Кодексу митна вартість імпортних товарів не визначається на підставі мінімальної митної вартості, довільної чи фіктивної вартості.
   
   Використання індикативних цін для цілей визначення митної вартості товарів не передбачено національним законодавством України та не відповідає Угоді про застосування статті VII ГАТТ.
   
   Таким чином, визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, на підставі мінімальних, довільних чи фіктивних вартостей, а також індикативних цін, не передбачено законодавством та не здійснюється на практиці.
   
   Одночасно повідомляємо, що Державною фіскальною службою України завжди підтримувалось та підтримуватиметься надалі впровадження передового досвіду інших країн у сфері митної оцінки.
   
   Повідомляємо про зацікавленість у вивченні досвіду Грузії з питань митної оцінки з метою приведення у відповідність до міжнародних гармонізованих правил і практики, втіленій у ГАТТ/СОТ та нормах Всесвітньої митної організації.
   
   З повагою Голова
Р. М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам