Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно систематической продажи товаров в виде материальных активов движимого и недвижимого имущества физическими лицами

Относительно систематической продажи товаров в виде материальных активов движимого и недвижимого имущества физическими лицами



   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
    від 27.10.2015 p. № 3206/Д/26-15-17-04-14

   Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен громадянин зобов’язаний неухильно додержуватись законів України.
   
   Відповідно до статті 42 глави ІV Господарського кодексу України (далі – ГКУ) підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
   
   Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів (ст.47 ГКУ), зокрема, самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону (ст. 44 ГКУ).
   
   Наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» розділ операції з нерухомим майном включає діяльність орендодавців, агентів і/або посередників з продажу або купівлі, надання в оренду нерухомого майна, надання інших послуг відносно нерухомого майна, таких як оцінювання об'єктів нерухомості або дії як агентів рахунків депонування. Діяльність може здійснюватися щодо власної або орендованої нерухомості та може виконуватися на основі фіксованих виплат або основі контракту. Цей розділ також включає будування конструкцій у сполученні з набуттям прав власності або оренди цих конструкцій та діяльність менеджерів з управління нерухомим майном.
   
   Відповідно до п. п. 14.1.202 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) продаж (реалізація) товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.
   
   Підпунктом 14.1.245 п.14.1 ст.14 Кодексу визначено, що товари – матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій їх випуску (емісії) та погашення.
   
   Отже, систематичний продаж товарів у вигляді матеріальних активів рухомого та нерухомого майна фізичними особами є підприємницькою діяльністю.
   
   Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється статтею 177 Кодексу.
   
   Об’єктом оподаткування фізичної особи - підприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п. 177.2 ст. 177 Кодексу).
   
   Для фізичної особи - підприємця, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).
   
   Пунктом 177.4 ст. 177 Кодексу визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування.
   
   Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Кодексу, 15 відсотків від бази оподаткування або 20 відсотків, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
   
   Фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. При цьому в податковій декларації, яка подається у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу, поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (п. 177.5 та п.177.11 ст.177 Кодексу).
   
   Відповідно до п.181.1 ст.181 Кодексу, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку на додану вартість у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 Кодексу.
   
   Оскільки Вами безпосередньо здійснюється діяльність з будівництва та подальший продаж нерухомого майна на загальній системі оподаткування, то Ви зобов’язані згідно з вимогами п. 177.1 ст.177 та п.181 ст.181 Кодексу із сум отриманого доходу від цього виду діяльності сплачувати податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість.
   
   Зважаючи на те, що ухвалою Вищого адміністративного суду України від 09.06.20015 було відкрито касаційне провадження за скаргою ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві щодо донарахувань за актом перевірки від 01.09.2014 № 2293/26-55-17-01/2602722398 з питання оподаткування доходу фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування від продажу нерухомого майна, то після винесення відповідного рішення Вищого адміністративного суду України Ваше питання буде вирішено по суті.
   
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1418 1
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам