Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно сообщений о применении мер защиты национального товаропроизводителя

Относительно сообщений о применении мер защиты национального товаропроизводителя   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.12.2014 р. N 14649/7/99-99-25-03-01-17
   
Митницям

   
Щодо повiдомлень про застосування заходiв захисту нацiонального товаровиробника

    Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї та про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки, якi опублiковано в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 29.11.2014 N 223 (додається).
   
    I. Щодо продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї.
   
    25.11.2014 Комiсiя прийняла рiшення N АД-325/2014/4421-06 "Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї", згiдно з яким:
   
    завершила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, що був порушений рiшенням Комiсiї вiд 25.11.2013 N АД-303/2013/4423-06;
   
    продовжила на п'ять рокiв дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63, iз змiнами, та продовжених рiшенням Комiсiї вiд 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45.
   
    Рiшення Комiсiї вiд 25.11.2014 N АД-325/2014/4421-06 набуло чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 29.11.2014 N 223.
   
    Антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї застосовуються вiдповiдно до опису товару "Стацiонарне обладнання залiзничних та трамвайних колiй; механiчнi (включаючи електромеханiчнi) прилади сигналiзацiї, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових магiстралях, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини: устаткування та обладнання для залiзничних та iнших колiй" (класифiкується згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 8608001000 (вiдповiдно до рiшення), що вiдповiдає наступному коду УКТ ЗЕД версiї 2012 - 8608000000) шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита, розмiр ставки якого становить:
   
    - для ТОВ "Муромська стрiлочна компанiя" - експортера стрiлочних переводiв, вироблених ВАТ "Муромський стрiлочний завод" (пiдтверджується сертифiкатом походження цього виробника) - 13,44 %;
   
    - для iнших експортерiв становить 59,4 %.
   
    Iмпорт на митну територiю України Товару без сертифiката про походження та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 59,4%.
   
    II. Щодо застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки.
   
    27.11.2014 Комiсiя прийняла рiшення N АД-326/2014/4421-06 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки" (далi - Рiшення Комiсiї) згiдно з яким вирiшила:
   
    1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республiки, який має такий опис:
   
    труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва) холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi), круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi без теплової iзоляцiї, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 7304 41 00 90;
   
    труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавуну) круглого поперечного перерiзу з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi (крiм холоднотягнутих або холоднокатаних (обтиснених у холодному станi) та крiм необроблених, прямих, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначених для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки) зовнiшнiм дiаметром не бiльше як 406,4 мм iншi, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 7304 49 93 00 i 7304 49 95 00.
   
    Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита в розмiрi 41,07%.
   
    Iмпорт на митну територiю України товару вiдповiдно до опису без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 41,07 %.
   
    2. Прийняти добровiльне зобов'язання компанiї Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) вiд 18.11.2014 щодо припинення демпiнгового iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки.
   
    3. Не застосовувати остаточнi антидемпiнговi заходи до виробника/експортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd у зв'язку з тим, що вiн узяв на себе добровiльне зобов'язання щодо припинення демпiнгового iмпорту в Україну.
   
    Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 календарних днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 29.11.2014 N 223.
   
    Додаток: зазначене по тексту на 4 арк.
   
   В.о. директора Департаменту адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання
В.С. Мальнов

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам