Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно срока уплаты НДС в бюджет плательщиком, налоговый (отчетный) период которого квартал

Относительно срока уплаты НДС в бюджет плательщиком, налоговый (отчетный) период которого квартал   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
    від 13.10.2015 p. № 15598/10/26-15-15-01-18
   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «» щодо терміну сплати податку на додану вартість до бюджету платником, податковий (звітний) період якого квартал, і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до змін, внесених Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", з 01 січня 2015 р. запроваджено систему електронного адміністрування податку на додану вартість.
   
   Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ визначено ст. 2001 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а його порядок – постановою КМУ від 16.10.2014 р. №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Порядок №569).
   
   Згідно з п. 2001.4 ст. 2001 Кодексу на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ платника зараховуються кошти:
   
   а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу;
   
   б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку;
   
   в) з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, а рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України.
   
   Відповідно до п. 2001.6 ст. 2001 Кодексу за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному ст. 200 Кодексу.
   
   Пунктом 21 Порядку №569 встановлено, що для перерахування до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника податку сум узгоджених податкових зобов'язань відповідно до поданих податкових декларацій з податку ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок.
   
   На підставі таких реєстрів Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків.
   
   Отже, « » не пізніше останнього дня строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, має зарахувати кошти на електронний рахунок Казначейства України для своєчасної сплати ПДВ до бюджету.
   
   Крім цього, відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Кодексом.
   
   Поряд з цим повідомляємо, що згідно з п. 40 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу штрафні санкції та пеня, передбачені Кодексом, за порушення строків, установлених Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку на додану вартість до бюджету або на спеціальні рахунки платників - сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим відповідно до ст. 209 Кодексу.
   
   Таким чином, якщо « » перерахує суму ПДВ, задекларовану по декларації з ПДВ за ІІІ квартал 2015 р., на електронний рахунок Казначейства України до 10 листопада 2015 р., то це не буде порушенням граничного терміну сплати грошового зобов’язання.
   
   В.о. заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві
Е.М. Пруднікова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам