Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно трансфертного ценообразования по операциям между резидентами Украины и постоянными представительствами нерезидентов в Украине

Относительно трансфертного ценообразования по операциям между резидентами Украины и постоянными представительствами нерезидентов в Украине   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 19.10.2015 р. N 21974/6/99-99-19-02-02-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо трансфертного ціноутворення за операціями між резидентами України та постійними представництвами нерезидентів в Україні та на заміну листа від 20.07.2015 № 15173/6/99-99-19-02-02-15 повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.122 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій, що утворені відповідно до законодавства інших держав з місцезнаходженням на території України, є нерезидентами.
   
   Водночас постійне представництво нерезидента, що здійснює господарську діяльність на території України, прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента (п.п. 141.4.7 п.141.4 ст.141 Кодексу).
   
   Визнання з метою оподаткування згідно з п.п. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу постійного представництва як платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента, не змінює його статусу як нерезидента. Враховуючи цю особливість постійного представництва нерезидента в Україні, операції резидента з постійним представництвом нерезидента для цілей трансфертного ціноутворення належать до операцій з нерезидентом.
   
   Законом України від 17 липня 2015 року № 609 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансферного ціноутворення»
   (далі – Закон № 609) внесено зміни, зокрема, до ст. 39 Кодексу.
   
   Так, Законом № 609 змінено критерії, відповідно до яких операції визначаються контрольованими.
   
   Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є (п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу):
   
   а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;
   
   б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів.
   
   Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).
   
   Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
   
   річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
   
   обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).
   
   У разі якщо господарські операції в обсягах, визначених у п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, будуть здійснені резидентом з постійним представництвом нерезидента – пов’язаної особи чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, такі операції для резидента визнаватимуться контрольованими за умови досягнення ним обсягу річного доходу більше як 50 млн. гривень.
   
   Відповідно до вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції до 1 травня року, що настає за звітним.
   
   Таким чином, резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента – пов’язаної особи з таким резидентом чи постійним представництвом нерезидента, що має юрисдикцію у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, зобов'язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції.
   
   При цьому для постійного представництва нерезидента такі операції не вважаються контрольованими.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам