Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно уплаты единого взноса из средств, выплачиваемых в качестве вознаграждения за активную профсоюзную деятельность неуволенным председателям профсоюзных организаций и другим лицам, которые занимают выборные профсоюзные должности

Относительно уплаты единого взноса из средств, выплачиваемых в качестве вознаграждения за активную профсоюзную деятельность неуволенным председателям профсоюзных организаций и другим лицам, которые занимают выборные профсоюзные должности   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.08.2015 р. № 17042/6/99-99-17-03-03-15
   
   Про розгляд листа

   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула лист Федерації професійних спілок України від 16.07.2015 № 02/01-16/929 (вхідний ДФС № 22270/6 від 22.07.2015) щодо сплати єдиного внеску з коштів, які виплачуються як винагорода за активну профспілкову діяльність незвільненим головам профспілкових організацій та іншим особам, які займають виборні профспілкові посади, та в межах компетенції повідомляє.
   
   Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VІ «Про об'єднання громадян» (далі — Закон № 4572), Закону України від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі - Закон № 1045), Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них (ст. 4 Закону № 1045).
   
   Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 4572 громадське об'єднання — це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
   
   Пунктом 1 ст. 2 Закону № 4572 визначено, що громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
   
   Громадська організація — це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи (п. З ст. 1 Закону № 4572).
   
   Професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1 Закону № 1045).
   
   Профспілки: діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України (ст. 14 Закону № 1045).
   
   Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, — через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки (ст. 37 Закону № 1045).
   
   Профспілковий представник — керівник профспілки, її організації, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу (ст. 1 Закону № 1045).
   
   Профспілковий представник працює на постійній основі (при наявності фінансових можливостей) або на громадських засадах (п. 1.4 Положення).
   
   Якщо профспілковий представник працює на постійній основі, то ця посада включається до штатного розкладу профспілкового органу, який призначив (обрав) профспілкового представника (п. 1.5 Положення).
   
   Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464) визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення, сплати та розмір єдиного внеску.
   
   Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
   
   Пунктом 3 частини першої ст. 4 Закону № 2464 визначено, що платниками єдиного внеску є фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, чи у фізичних осіб — підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб — підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).
   
   Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
   
   Враховуючи зазначене вище, якщо профспілкова організація здійснює виплати незвільненим головам профспілкових організацій та іншім особам, які займають виборні профспілкові посади, тобто не перебувають у трудових відносинах з підприємством (є позаштатними), єдиний внесок на зазначені виплати не нараховується та не утримується.
   
   При цьому якщо профспілкова організація сплачує своїм працівникам заробітну плату або здійснює виплату фізичним особам винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, така організація нараховує та утримує єдиний внесок на загальних підставах.
   
   Голова
Р. М. Насіров

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам