Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно возможных вариантов использования задекларированного отрицательного значения НДС

Относительно возможных вариантов использования задекларированного отрицательного значения НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 06.11.2015 р. № 6968/10/03-20-15-01-09
   
   Про надання відповіді

   Головне управління ДФС у Волинській області розглянуло Ваш запит від 07.10.2015 № 315 та повідомляє наступне.
   
   1. Щодо включення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі 2 101 502,0 грн., у збільшення розміру суми податку, на яку ТОВ має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).
   
   Відповідь на порушене Вами питання розміщено на офіційному ВЕБ порталі ДФС України за гіперпосиланням http://10.80.31.31/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/64203.html та на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ІДД ДФС України у рубриці: «запитання-відповіді з бази знань».
   
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року № 643-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі — Закон № 643), який набрав чинності 29.07.2015, внесено низку змін до порядку обрахунку показників формули, визначеної пунктом 2001.3 статті 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Кодекс), зокрема передбачено, що формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 «обнуляється», за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   Пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлено, що значення реєстраційної суми автоматично збільшується контролюючим органом на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з ПДВ, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року.
   
   На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
   
   Відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу після «обнуління» показників формули реєстраційна сума збільшується на суму від'ємного значення, що задекларована платником податків виключно у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року та не перераховується надалі в зв'язку з уточненням показників такої звітності.
   
   Результати уточнення показників звітності за червень 2015 року в частині збільшення рядка 24 декларації з ПДВ підлягають відображенню в податковій декларації того звітного періоду, в якому було подано уточнюючий розрахунок (тобто в декларації за липень 2015 року).
   
   Збільшення реєстраційної суми на суму від'ємного значення здійснюється одноразово за результатами податкової звітності за червень 2015 року та не підлягає перерахунку внаслідок уточнення показників такої звітності.
   
   
   2. Щодо роз'яснення чи відносяться 2 101 502,0 грн. до надмірно сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість та можливості їх повернення ТОВ на поточний рахунок відповідно до ст. 43 Кодексу.
   
   Відповідно до пункту 14.1.115 статті 14 розділу 1 Кодексу надміру сплачені грошові зобов'язання — суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.
   
   Згідно Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за лютий 2015 року (№ від року), та уточнюючого Додатку 2 «Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015» (№. від.) непогашений залишок ПДВ в сумі 2 101 502,26 грн., який був заявлений платником до бюджетного відшкодування за звітні періоди до 01 лютого 2015 року вказаний в графі 5 таблиці 1 не є надміру сплаченими грошовими зобов'язаннями.
   
   Станом на 01.07.2015 року у ТОВ за даними інтегрованої картки платника податку (далі — ІКПП) сума надміру сплачених коштів становила 636,4 грн. Вказана сума врахована на збільшення суми податку на яку платник має право має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   
   3. Щодо роз'яснення чи можливе використання 2 101 502,0 грн, в господарській діяльності:
   
   — для збільшення суми податку, на яку ТОВ має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

   
   Відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу після «обнуління» показників формули реєстраційна сума збільшується на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24), та суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 31), що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом, за червень 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
   
   В податковій декларації з податку на додану вартість ТОВ за червень 2015 року (№) рядок 24 становить 479027,0 грн., рядок 31 — 0 грн. Вказана сума (479027,0 грн.) врахована на збільшення суми податку, на яку ТОВ має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   — для зарахування в рахунок сплати податку на прибуток підприємств ПДФО, ЄСВ тощо
   
   — для отримання відшкодування на розрахунковий рахунок у банку

   
   Сума 2 101 502,0 грн. задекларована ТОВ в рядку 20.2 (від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного місяця у сумі залишку від'ємного значення попередніх звітних періодів...) та відповідно рядку 24 декларації за липень 2015 року надалі перенесена платником до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду (значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду.
   
   Відповідно до абзацу 4 пункту 5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року № 966 (із змінами та доповненнями), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 102/26547 (надалі — Порядок № 966) сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 22 (сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду.
   
   Сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 — рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
   
   Сума від'ємного значення (рядок 23 у декларації 0110): — зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1);
   
   підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку. Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість.;
   
   зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
   
   Заступник начальника
Б. М. Шинкарчук

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам