Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно взаимоотношений с контрагентами - неприбыльными предприятиями

Относительно взаимоотношений с контрагентами - неприбыльными предприятиями   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.11.2015 р. N 25273/10/28-10-06-11
   
   Про надання роз’яснення

   Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо взаємовідносин з контрагентами - неприбутковими підприємствами, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.
   
   Питання 1.
   
   Відповідно до п. 14.1.121 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податком на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
   
   Пунктом 133.4.6 ст. 133 ПКУ визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:
   
   - бюджетні установи;
   
   - громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
   
   - спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
   
   - житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінчено будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
   
   - об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
   
   - професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
   
   - сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
   
   - інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.
   
   Відповідно до п. 133.4.1. ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   - установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
   
   - установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   - внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення та виключення неприбуткових підприємств, установ з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.
   
   Пунктом 34 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ встановлено, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2013 року N 37 (далі - Положення N 37).
   
   Відповідно до п. 1 розділу II Положення N 37 включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться територіальним контролюючим органом нижчого рівня за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з п. 5 розділу І Положення N 37.
   
   Згідно п. 2 розділу II Положення N 37 для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального контролюючого органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення N 37, а також копії установчих документів.
   
   За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним контролюючим органом за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:
   
   - внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;
   
   - відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру.
   
   Відповідно до п. 4 розділу II Положення N 37 рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в територіальному контролюючому органі нижчого рівня.
   
   Враховуючи вище викладене, документом, що підтверджує статус неприбутковості, є Рішення про внесення організації (установи) в Реєстр неприбуткових організацій (установ), видане контролюючим органом ДФС за їх місцезнаходження з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.
   
   Питання 2.
   
   Відповідно до п. 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI зі змінами та доповненнями бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.
   
   Документами, що підтверджують статус бюджетної установи, можуть бути: положення про орган, установу чи організацію; статут органу, установи чи організації, рішення про створення; довідка (витяг) з ЄДРПОУ; лист вищого контролюючого органу, установи чи організації тощо.
   
   Звертаємо увагу, що інший порядок щодо застосування розділу ІІІ ПКУ в частині застосування норм п. 140.5.4 ст. 140 при взаємовідносинах з контрагентами неприбутковими підприємствами зазначених у запиті питань, податковим законодавством не передбачено.

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29439 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам