Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно зачисления авансовых взносов при выплате дивидендов в счет уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль в соответствии со ст. 57 НКУ

Относительно зачисления авансовых взносов при выплате дивидендов в счет уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль в соответствии со ст. 57 НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.11.2014 р. № 10346/7/99-99-15-02-01-17
   
Головні управління ДФС в областях, м.Києві,
    Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс
    з обслуговування великих платників

   
Про надання методологічної допомоги

    У зв’язку з надходженням запитів головних управлінь ДФС в Закарпатській (вх. ДФС від 29.10.2014 № 81367/7), Запорізькій (вх. ДФС від 16.09.2014 № 69971/7), Львівській (вх. ДФС від 04.11.2014 № 83011/7), Рівненській (вх. ДФС від 03.11.2014 № 82845/7), Тернопільській (вх. ДФС від 14.10.2014 № 77569/7) областях та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування податку на прибуток підприємств Державна фіскальна служба України надає методологічну допомогу щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток відповідно до ст. 57 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
    Пунктом 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік.
   
    Разом з цим абзацами 5 та 6 п. 57.1 ст. 57 Кодексу визначено, що на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом. Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.
   
    Джерелами сплати грошових зобов’язань (погашення податкового боргу) з податку на прибуток та авансових внесків з цього податку відповідно до п. 87.1 ст. 87 Кодексу є будь-які власні кошти платника або суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
   
    Відповідно до п.п. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, крім випадків, передбачених п.п. 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
   
    Платник податку – емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів (п.п. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 Кодексу).
   
    Водночас, у разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства-емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів (п.п. 153.3.4 п. 153.3 ст.153 Кодексу).
   
    З метою дотримання вимог п.п. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу листом Міністерства доходів і зборів України від 07.02.2014 № 3194/7/99-99-19-03-01-17 про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік повідомлено, що зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток на суму сплаченого авансового внеску при виплаті дивідендів (розрахунок суми такого внеску) буде перевірятись в автоматичному режимі з урахуванням такого:
   
    у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 № 1213, значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП не може перевищувати значення (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами – (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.6 + рядок 13.7 Додатка ЗП до рядка 13)).
   
    Алгоритм формування значення рядка 13.5.1 додатка 3П до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872, є аналогічним заповненню рядка 13.5.1 додатка ЗП до Податкової декларації № 1213.
   
    Сума авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована у зменшення податкових зобов’язань у поточному звітному (податковому) періоді та не відображена у рядку 13.5.1 додатка ЗП до Декларації, відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах та відображається в рядку 13.5.2 додатка ЗП до Податкової декларації № 1213 або № 872.
   
    Таким чином, сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді зараховується у зменшення сум нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток (з урахуванням зарахованого авансового внеску відповідно до ст.. 57 Кодексу) у декларації за підсумками звітного періоду з перенесенням суми перевищення до складу наступних податкових періодів.
   
    При цьому сума не врахованого у зменшення нарахованої суми податкових зобов’язань з податку на прибуток залишку авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді не формує надміру сплачену суму податку у звітному періоді згідно з п.п. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 та п.п. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, а акумулюється у декларації звітного періоду та переноситься на зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток наступних податкових періодів.
   
    Податкові консультації щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток відповідно до ст. 57 Кодексу застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.
   
    Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню Міндоходів – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.
   
   
    Голова
І.О. Білоус

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3337 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам