Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання книжок вітчизняного виробництва (Лист ДФСУ від 05.07.2017 р. N 969/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання книжок вітчизняного виробництва (Лист ДФСУ від 05.07.2017 р. N 969/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.07.2017 р. N 969/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання книжок вітчизняного виробництва (коди 4901 та 4903 УКТ ЗЕД) з додатковим компонентом (модулем), який призначений для відтворення звуків та мелодій та є невід’ємним (вбудованим) елементом книжки, і, керуючись статтею 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.

Статтею 1 Закону України від 6 березня 2003 року N 601-IV "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (далі - Закон N 601) визначено, що книжкова продукція - це сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску. Книжкове видання, у свою чергу, визначене Законом N 601 як видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним.

На сьогодні безпосереднє поняття книги визначено у Переглянутих рекомендаціях про міжнародну стандартизацію статистики випуску і поширення книг, газет і періодичних видань, прийнятих 1 листопада 1985 року під егідою ЮНЕСКО на Генеральній конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (далі - Переглянуті рекомендації), та Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. N 22, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за N 530/13797 (далі - Інструкція).

Згідно з підпунктом "а" пункту 11 Переглянутих рекомендацій книга - це неперіодичне видання розміром не менше 49 сторінок, не враховуючи обкладинки, опубліковане у даній країні і доступне для публіки.

Відповідно до розділу 2 Інструкції книга - це видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок.

Отже, зазначений у звернені розважально (навчально) - ігровий комплект не підпадає під визначення безпосередньо книги (книжки).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

Згідно з пунктом 5.1 статті 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 ПКУ.

При цьому інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (пункт 5.3 статті 5 ПКУ).

Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, із змінами і доповненнями внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276.

Порядок формування податкового кредиту з ПДВ визначено статтею 198 ПКУ.

Підпунктом "а" пункту 198.1 статті 198 ПКУ передбачено, що до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Враховуючи вищевикладене, операція платника податку з постачання книжок вітчизняного виробництва (коди 4901 та 4903 УКТ ЗЕД) з додатковим компонентом (модулем), який призначений для відтворення звуків та мелодій та є невід’ємним (вбудованим) елементом книжки, оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою. За такою операцією складається одна податкова накладна, оскільки здійснюється постачання безпосередньо книжки разом з додатковим невід’ємним (вбудованим) компонентом (модулем), а не окремо складових її частин.

При цьому з питання визначення найменування товарів (продукції) та відповідності їх коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД з метою правильності оформлення документів (у тому числі податкових накладних) під час здійснення платником податку операції з постачання таких товарів (продукції) пропонуємо звернутися до Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.

Щодо формування податкового кредиту з ПДВ за операціями з придбання товарів/послуг, які у подальшому використовуються для виготовлення інших товарів (у тому числі книжок) повідомляємо, що суми ПДВ, нараховані у зв’язку з придбанням товарів/послуг, підлягають включенню до складу податкового кредиту на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, незалежно від того, чи такі товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку, чи ні.

Водночас, відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися: в неоподатковуваних операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
45502 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти