Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з передачі державного майна, що не підлягає приватизації, яке надане підприємству в управління (користування) та обліковується на його балансі, іншому суб’єкту господарювання (Лист ДФСУ від 13.07.2017 р. N 1166/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з передачі державного майна, що не підлягає приватизації, яке надане підприємству в управління (користування) та обліковується на його балансі, іншому суб’єкту господарювання (Лист ДФСУ від 13.07.2017 р. N 1166/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 13.07.2017 р. N 1166/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з передачі державного майна, що не підлягає приватизації (далі - державне майно), яке надане підприємству в управління (користування) та обліковується на його балансі, іншому суб’єкту господарювання та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

За інформацією, наведеною у зверненні, підприємство на підставі рішення Кабінету Міністрів України передає іншому суб’єкту господарювання державне майно, яке було надане підприємству в управління (користування). Відповідно до податкового законодавства, чинного на дату передачі підприємству в управління (користування) державного майна, суми ПДВ при передачі такого майна не визначались та відповідно податковий кредит підприємством за такою операцією не формувався. У процесі експлуатації державного майна підприємством за рахунок власних коштів здійснювалося його поліпшення (капітальний ремонт/модернізація, придбання окремих компонентів), внаслідок чого балансова вартість державного майна збільшувалася.

Як було зазначено у листі на попередній запит підприємства із зазначеного питання, операція з передачі згідно з рішенням Кабінету Міністрів України державного майна, яке надане підприємству в управління (користування), іншому суб’єкту господарювання в управління не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації,   зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

Отже, на дату передачі державного майна в управління іншому суб’єкту господарювання підприємство повинно за товарами/послугами, які були придбані для поліпшення такого майна та під час придбання яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту, нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам