Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Щодо порядку застоcування режиму звільнення від оподаткування ПДВ (Лист ДФСУ від 23.08.2017 р. N 1725/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку застоcування режиму звільнення від оподаткування ПДВ (Лист ДФСУ від 23.08.2017 р. N 1725/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.08.2017 р. N 1725/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку застоcування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ), у разі здійснення операцій з постачання послуг із охорони здоров’я та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, та повідомляє.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу 1 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Водночас, підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ визначено, що операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ (крім послуг, визначених підпунктами "а" - "о" підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ).

Перелік закладів охорони здоров’я затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 р. N 385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 р. за N 892/7180.

При цьому підпунктом 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ не встановлено обмежень щодо категорій осіб, яким надаються медичні послуги, закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг.

Отже, операції з постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, звільняються від оподаткування ПДВ незалежно від того, кому, такі послуги надаються (юридичним чи фізичним особам), за винятком послуг, перерахованих у підпунктах "а" - "о" підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, які підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

З питання правомірності віднесення зазначених у зверненні та додатку 1 послуг до категорії послуг з охорони здоров'я пропонуємо звернутися до Міністерства охорони здоров'я України як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, зокрема здійснює нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам