Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О льготах по налогообложению доходов физических лиц - участников войны

О льготах по налогообложению доходов физических лиц - участников войны   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВААДМІНІСТРАЦІЯ УКРЇАНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.07.2008 р. № 5514/к/17-0714
   
   Щодо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб - учасників війни


   
   Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється прийнятим Верховною Радою України 22 травня 2003 року Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” № 889 (далі – Закон).
   
   Закон передбачає надання пільги всім громадянам (незалежно від розміру одержаного доходу) – у вигляді не включення до об’єкту оподаткування окремих видів доходів, а для малозабезпечених платників - ще й у вигляді податкової соціальної пільги.
   
   Так, у будь-якої особи незалежно від рівня її доходів та належності до будь-якої категорії, не підлягають оподаткуванню суми державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом (пп.4.3.1 п.4.3 ст.4 Закону).
   
   Відповідно до статті 6 Закону будь-якому платнику податку надається податкова соціальна пільга у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року за одним місцем роботи, якщо його місячна заробітна плата не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Тобто, у 2008 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 890 грн. (633 грн. х 1,4).
   
   В разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір, питання надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку, що її одержує.
   
   Визначення поняття “заробітна плата” наведено у пункті 1.3 “д” ст. 1 Закону, згідно положень якого “заробітна плата” це доходи нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом. Крім того, для цілей Закону № 889 під терміном “заробітна плата” розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац третій п. 1.1 ст. 1 Закону).
   
   До доходів відмінних від заробітної плати застосування податкової соціальної пільги для будь-якої пільгової категорії платників Законом не передбачено.
   
   З урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2008 року (515 грн. на місяць) та прикінцевих положень Закону, у поточному році розмір податкової соціальної пільги для всіх платників податку, чий розмір заробітної плати не перевищує 890 грн., становить 257 грн. 50 коп. (515 грн. х 50%).
   
   Платники податку, які належать до учасників Великої Вітчизняної війни не зазначені в Законі як окрема пільгова категорія платників податку, тому при додержанні установленого рівня нарахованої заробітної плати вони мають право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 257 грн. 50 коп. на місяць.
   
   Також повідомляємо, що згідно з п. 22.2 ст. 22 Закону у разі, якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону.
   
   Згідно із ст. 1 Закону України № 1251 „Про систему оподаткування”, який був прийнятий 25.06.1991 р. ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
   
   Дану норму Закону підтверджено рішенням Конституційного Суду України від 5 квітня 2001 р. у справі № 1-16/2001 за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа про податки).
   
   Відповідно, в преамбулі Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 р. № 3551-XII зазначено, що цей закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них. Тобто, цей закон не є законом про оподаткування і не може встановлювати пільги щодо оподаткування.
   
   Дана норма підтверджена Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (листом від 18.09.2006 № 06-10/12-425 щодо податкових пільг учасникам бойових дій) та Міністерством фінансів України (лист від 06.12.2006 № 31-20030-4-18/26102 про впорядкування проблемних питань щодо пільгового оподаткування ветеранів Другої світової війни).
   
   Також, статтями 67 та 68 Конституції України встановлено, що кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом. Отже, сплата податку є конституційним обов’язком, а не правом кожного платника податку.
   
   Відповідно до п. 4 ст. 9 Закону України від 25.06.91 № 1251 „Про систему оподаткування” обов’язок фізичної особи щодо сплати податків припиняється із сплатою податку або його скасуванням.
   
   Заступник Голови
   О.В. Матвєєв

Теги
фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29439 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам