Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О льготах по налогообложению налогом с доходов физических лиц

О льготах по налогообложению налогом с доходов физических лиц   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.11.2007 р. № 5856/Ю/17-0715
   
   Щодо пільг з оподаткування податком з доходів фізичних осіб
   Витяг


   
   <…>
   
   Згідно із статтями 67 та 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом. Таким законом є Закон України від 22.05.03 р. № 889 “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон № 889), прийнятий Верховною Радою України відповідно до повноважень, наданих їй пунктом 3 статті 85 Конституції України.
   
   Пунктом 22.2 ст. 22 Закону №889 встановлено, що у разі, якщо норми інших законів чи законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону.
   
   При цьому згідно із ст. 1 Закону України “Про систему оподаткування” № 1251I, який був прийнятий 25.06.1991 р., ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
   
   Дану норму Закону підтверджено рішенням Конституційного Суду України від 5 квітня 2001 р. у справі № 1-16/2001 за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа про податки).
   
   В преамбулі Закону України від 16.12.93р № 3721 „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, на який Ви посилаєтесь, зазначено, що цей Закон визначає основні засади державної політики щодо ветеранів праці, інших громадян похилого віку і спрямований на формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до них і забезпечення їх активного довголіття. Тобто, цей Закон не є законом про оподаткування і не може встановлювати пільги щодо оподаткування.
   
   Отже, при розгляді питання оподаткування доходів осіб, на яких поширюється дія Закону № 3721 ( та інших неподаткових законів), слід керуватися виключно нормами Закону №889.
   
   Закон № 889 не передбачає повного звільнення будь-якої категорії платників податків, від сплати податку.
   
   Водночас, згідно із п.4.3 ст.4 Закону №889 в будь - якого платника податку не підлягають оподаткуванню суми державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом.
   
   Також згідно із пп.4.3.1 „б” Закону №889 не підлягає оподаткуванню сума державних премій України або державних стипендій України, визначених законом або указами Президента України, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, відмінним від таких нагород.
   
   Отже, у Вашому випадку не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб стипендія Президента України, виплачена Вам у 2006 – 2007 роках у сумі 99000 грн.
   
   Що стосується пільг з оподаткування доходів, одержуваних у вигляді заробітної плати, то Законом №889 передбачено їх надання у вигляді податкової соціальної пільги. Згідно із статтею 6 Закону№889 податкова соціальна пільга застосовується лише до нарахованого на користь платника податку місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати), якщо її місячна сума не перевищує встановленого пп.6.5.1 п.6.5 ст.6 Закону №889 розміру. На 2007 рік такий розмір зарплати дорівнює 740 грн. При перевищенні розміру заробітної плати понад встановлений рівень, питання надання податкової соціальної пільги взагалі не розглядається.
   
   Визначення поняття “заробітна плата” наведено у пунктах 1.1 та 1.3 “д” статті 1 Закону №889. Згідно положень цих підпунктів, “заробітна плата” - це доходи нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом. Крім того, для цілей цього Закону під терміном “заробітна плата” розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
   
   Відповідно до статті 6 Закону № 889 платник податку, який є Героєм України, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного у вигляді заробітної плати, на 200 відсотків податкової соціальної пільги (у 2006 році розмір такої пільги становив 350 грн. на місяць, а у 2007 р. - 400 грн.), але виключно за умови, що його заробітна плата не перевищувала у 2006 р. – 680 грн., а у 2007р. - 740 грн. на місяць.
   
   Голова
   А.І. Брезвін

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам