Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налоговом учете операций по уступке права требования по совокупности кредитных договоров, заключенных отдельными банковскими учреждениями с физическими и юридическими лицами

О налоговом учете операций по уступке права требования по совокупности кредитных договоров, заключенных отдельными банковскими учреждениями с физическими и юридическими лицами   
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.02.2011 р. N 2228/6/15-0516

   ДПАУ розглянула лист щодо податкового обліку операцій з відступлення права вимоги за сукупністю кредитних договорів, укладених окремими банківськими установами з фізичними та юридичними особами, і повідомляє таке.
   
   Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.
   
   Згідно із ст. 512 ЦКУ кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). При цьому до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 ЦКУ).
   
   Відповідно до пп. 7.9.7 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов'язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.
   
   При першому відступленні зобов'язань валові витрати, понесені платником податку - першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими кредитами - у розмірі фактичної заборгованості за основним боргом, процентами та іншими платежами за договором за умови, що такі проценти та платежі були включені до складу валового доходу в попередніх податкових періодах відповідно до вимог цього Закону, а за іншими цивільно-правовими договорами - у розмірі фактичної заборгованості, що відступається. До складу валових доходів включається сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку - першим кредитором від такого відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, за умов, що така заборгованість була включена до складу валових витрат згідно з вимогами цього Закону.
   
   Якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу валового доходу платника податку.
   
   Якщо витрати, понесені платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отримані таким платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, отримані збитки не включаються до складу валових витрат або у зменшення отриманих прибутків від здійснення інших операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи.
   
   Нараховані товариством, але не отримані проценти та штрафні санкції за таким кредитним договором не включаються до валового доходу товариства.
   
   Таким чином, якщо доходи, отримані товариством від виконання його боржником своїх зобов'язань за кредитним договором, що входять до набутого товариством кредитного портфелю, у тому числі доходи у вигляді отриманих товариством процентів та штрафних санкцій за таким кредитним договором, перевищують витрати, понесені товариством на придбання права вимоги за цим кредитним договором, отриманий прибуток включається до складу валового доходу товариства.
   
   У разі якщо витрати, понесені товариством на придбання права вимоги за кредитним договором, що входять до набутого товариством кредитного портфелю, перевищують доходи, отримані товариством від виконання його боржником своїх зобов'язань за таким кредитним договором, у тому числі доходи у вигляді отриманих товариством процентів та штрафних санкцій за таким кредитним договором, отриманий збиток не включається до складу валових витрат або у зменшення отриманих прибутків від здійснення інших операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи.
   
   При цьому прибуток або збиток розраховується виходячи з понесених витрат та отриманих доходів за кожним із кредитних договорів, що входить до кредитного портфелю, набутого товариством.
   
   Заступник Голови
   
О. Любченко

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам