Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О подтверждении резидентства

О подтверждении резидентства   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.09.2009 р. N 20463/7/12-0117


   
   Державні податкові адміністрації в
   Автономній Республіці Крим, областях,
   містах Києві і Севастополі
   
   

ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗИДЕНТСТВА


   
   Державна податкова адміністрація України повідомляє, що за інформацією, одержаною від Державного комітету Киргизької Республіки з податків та зборів, відповідно до Інструкції „Про порядок застосування угод про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилень від оподаткування у відношенні податків на дохід та капітал, укладених Киргизькою Республікою з іноземними країнами”, затвердженою наказом Міністерства фінансів Киргизької Республіки від 7 лютого 2002 р. №29/п, для одержання податкових пільг, передбачених Угодою між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал від 16.10.97 (далі – Угода), юридична особа - резидент України, що здійснює діяльність у Киргизькій Республіці без утворення постійного представництва і має право на податкові пільги за цією Угодою, повинна надати територіальній податковій службі Киргизької Республіки за місцем реєстрації особи, що сплачує дохід, відповідну заяву за формою №1 або №2 (додаються).
   
   Заява за формою №1 подається юридичною особою - резидентом України, що здійснює діяльність у Киргизькій Республіці без утворення постійного представництва, з метою звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з Киргизької Республіки, зниження ставки податку з доходу відповідно до міжнародного договору. І та ІІІ розділи Заяви №1 заповнюються резидентом України. При цьому у III розділі заявник (резидент України) повинен підтвердити, що надав достовірну і повну інформацію та попереджений про те, що в разі надання недостовірної інформації буде притягнутий до відповідальності. ІІ розділ Заяви заповнюється резидентом Киргизької Республіки, що сплачує дохід. У ІV розділі компетентний орган країни резидентства (орган державної податкової служби України) повинен підтвердити резидентство юридичної особи. У V розділі Заяви податковий орган Киргизької Республіки після відповідної перевірки підтверджує, що інформація, вказана у заяві відповідає положенням відповідної Угоди і проставляє суму податку, що повинен бути утриманий в бюджет Киргизької Республіки
   
   Заява за формою №2 подається юридичною особою - резидентом України, що здійснює діяльність у Киргизькій Республіці без утворення постійного представництва, з метою повернення податку, утриманого у джерела виплати в Киргизькій Республіці з отриманого доходу. І та ІV розділи Заяви №2 заповнюються резидентом України. При цьому у ІV розділі заявник (резидент України) повинен підтвердити, що надав достовірну і повну інформацію та попереджений про те, що в разі надання недостовірної інформації буде притягнутий до відповідальності. ІІ розділ заяви заповнюється резидентом Киргизької Республіки, що сплачує дохід. У ІІІ розділі резидент Киргизької Республіки – платник доходу підтверджує, що інформація, наведена у розділі ІІ цієї заяви, є достовірною, а також підтверджує факт виплати доходу українській юридичній особі і вказує суми виплаченого доходу та утриманого податку у Киргизькій Республіці, з додаванням копій платіжних документів, що підтверджують вказану інформацію. У V розділі орган державної податкової служби України повинен підтвердити резидентство юридичної особи. У VІ розділі податковий орган Киргизької Республіки після перевірки підтверджує, що інформація, вказана у заяві відповідає положенням відповідної Угоди і проставляє суму податку, що підлягає поверненню з бюджету Киргизької Республіки.
   
   При цьому Державний комітет Киргизької Республіки з податків та зборів підкреслює, що наявність довідки про те, що юридична особа є резидентом України, не є достатньою підставою для одержання передбачених Угодою податкових пільг. Факт резидентства повинен бути підтверджений податковими органами України безпосередньо на бланках згаданих вище форм заяви: у розділі IV заяви за формою №1 та у розділі V заяви за формою №2. При відсутності зазначеної заяви, відповідним чином оформленої та завіреної податковим органом України, резидент України не отримає права на звільнення від оподаткування або на оподаткування за зниженою ставкою відповідно до положень Угоди, тобто сума доходу, що сплачується резиденту України резидентом Киргизької Республіки, буде підлягати оподаткуванню у Киргизькій Республіці відповідно до її внутрішнього податкового законодавства без врахування пільг, передбачених Угодою.
   
   Відповідно до пункту 3 наказу ДПА України від 12 квітня 2002 р. №173 „Про підтвердження статусу податкового резидента України” (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 30 вересня 2004р. №575), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. за №399/6687, державні податкові інспекції за місцезнаходженням юридичної особи у разі подання такою особою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, зобов’язані підтверджувати статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою.
   
   Враховуючи зазначене, ДПА України зобов’язує місцеві державні податкові інспекції за місцезнаходженням заявника - юридичної особи, яка одержує доходи з джерел у Киргизькій Республіці, підтверджувати його статус резидента України безпосередньо на бланках форм заяв, що додаються: у розділі IV заяви за формою №1 та у розділі V заяви за формою №2. У відповідному розділі вказується повна назва органу державної податкової служби України, підтверджується резидентство заявника для цілей Угоди про уникнення подвійного оподаткування, зазначається дата і місце заповнення. Інформація, наведена у розділі, завіряється підписом керівника органу державної податкової служби та печаткою.
   
   Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових інспекцій.
   
   Додаток: на 6 стор.
   
   Заступник Голови
   О.В.Матвєєв

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам