Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О подтверждении статуса резидента Республики Молдова

О подтверждении статуса резидента Республики Молдова   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2010 р. №13805/7/12-0117


   
   Державні податкові адміністрації
   в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві і Севастополі
   
   

Про підтвердження статусу резидента Республіки Молдова


   
   Державна податкова адміністрація України для цілей застосування Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від 29 серпня 1995 р. надсилає до відома та керівництва в роботі інформацію стосовно форми довідки „Сертифікат про резидентство” (форма 1-DTA-09), затвердженої постановою Уряду Республіки Молдова від 19.01.2010 №9.
   
   Відповідно до положень Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №470 (далі – Порядок №470) підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 5 і 6 цього Порядку, особі, яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.
   
   Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком 1 до Порядку №470 або згідно із законодавством такої країни.
   
   Сертифікат за формою 1-DTA-09 використовується для підтвердження статусу резидента Республіки Молдова для цілей застосування положень міжнародних конвенцій (угод) про уникнення подвійного оподаткування, укладених між Республікою Молдова й іншими країнами.
   
   Сертифікат видається Головною державною податковою інспекцією при Міністерстві фінансів Республіки Молдова один раз на рік, незалежно від кількості, регулярності і виду виплачених доходів.
   
   Сертифікат заповнюється у двох дійсних екземплярах, один з яких надається заявнику, а другий залишається у Головній державній податковій інспекції при Міністерстві фінансів Республіки Молдова.
   
   У розділі 1 „Відомості про заявника” вказується наступна інформація:
   
   - назва підприємства або прізвище і ім’я фізичної особи та ідентифікаційний номер;
   
   - номер і дата видачі реєстраційного документа або документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб додатково вказується строк дії документа, що посвідчує особу);
   
   - юридична /домашня адреса заявника.
   
   У розділі 2 „Сертифікат компетентного органу Республіки Молдова” вказується наступна інформація:
   
   - найменування іноземної держави, з якою Молдова уклала Конвенцію (Угоду) про уникнення подвійного оподаткування. Для резидента Республіки Молдова, що одержує доходи з джерел в Україні, в сертифікаті повинно бути зазначено: „...в понимании статьи 4 Конвенции (Соглашения) об избежании двойного налогообложения между Республикой Молдова и Украиной, подписанной в г.Кишиневе 29 августа 1995 г.”;
   
   - назва українського підприємства або прізвище та ім’я української фізичної особи, для яких запитується сертифікат про резидентство;
   
   - податковий рік, на який видається сертифікат;
   
   - місце та дата підписання сертифікату.
   
   Компетентний орган Республіки Молдова засвідчує дані, внесені до сертифікату, підписом і печаткою.
   
   За інформацією, наданою Головною державною податковою інспекцією при Міністерстві фінансів Республіки Молдова (ГДПІ), право підпису документів, що підтверджують статус податкового резидента Республіки Молдова, мають:
   
   Ніколає Платон (рос. - Николае Платон) – начальник ГДПІ;
   
   Гєоргє Кожокарь (рос. -Георге Кожокарь) – заступник начальника ГДПІ;
   
   Прокопіє Дука (рос. - Прокопие Дука) - заступник начальника ГДПІ;
   
   Андріан Тімотін (рос. – Андриан Тимотин) - заступник начальника ГДПІ.
   
   Крім того повідомляємо, що Україна і Республіка Молдова є учасницями Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. Відповідно до висновку Міністерства юстиції України, доведеного до відома податковим адміністраціям листом ДПА України від 26.05.10 №10233/7/12-0117, офіційні документи, видані компетентними органами Республіки Молдова, звільняються від потреби легалізації.
   
   Враховуючи вищевикладене, сертифікат про резидентство Республіки Молдова, виданий Головною державною податковою інспекцією при Міністерстві фінансів Республіки Молдова за формою 1-DTA-09 і засвідчений підписами уповноважених осіб та печаткою ГДПІ, не потребує будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем) для цілей застосування п.4 Порядку №470.
   
   Довести вищевикладене до підвідомчих державних податкових інспекцій.
   
   Додаток: згадане на 1 стор.
   
   Заступник Голови
   С.І.Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам