Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке составления отчетного (нового отчетного, уточняющего) налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды за I квартал 2008 года

О порядке составления отчетного (нового отчетного, уточняющего) налогового расчета сбора за загрязнение окружающей природной среды за I квартал 2008 года   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.04.2008 р. N 7377/7/15-0817
   
   Про порядок складання звітного (нового звітного, уточнюючого) податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за I квартал 2008 року


   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1317 (далі - постанова N 1317) внесено зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 (із змінами та доповненнями, далі - Порядок N 303). Відповідно до цих змін платники збору за забруднення навколишнього природного середовища проводять починаючи з 1 січня 2008 р. індексацію його нормативів за формулою
   
   Ні = Нп х I / 100,
   
   де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю); Нп - проіндексований норматив збору у попередньому році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю); I - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.
   
   Таким чином, починаючи з 2008 року для визначення проіндексованого нормативу збору у поточному році застосовуються значення проіндексованих нормативів збору у попередньому році, а не базових нормативів збору, як це було раніше. Значення проіндексованих нормативів збору у попередньому році індексуються на індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік.
   
   Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом статистики України (лист від 18.01.2008 N 11/3-8/9), величина індексу споживчих цін у 2007 році становить 116,6 відсотка.
   
   Норма відносно визначення значень проіндексованих нормативів збору у попередньому (2007) році залишається незмінною (листи ДПА України від 17.01.2007 N 620/7/15-0817 та від 22.01.2007 N 984/7/15-0817), а саме ці нормативи обчислюються шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до Порядку N 303 (з урахуванням коефіцієнту 2,373), та коефіцієнту індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2006 рік - 1,116.
   
   Відповідно до постанови N 1317 заокруглення значень проіндексованих нормативів збору здійснюється до двох десяткових знаків.
   
   Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, яка затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 N 111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2005 за N 357/10637 (із змінами і доповненнями, далі - діюча форма податкового розрахунку збору).
   
   Відповідно до пункту 9 Порядку N 303 податкові розрахунки збору подаються платниками органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто за I квартал 2008 року з 1 квітня 2008 року та по 12 травня 2008 року включно.
   
   Зважаючи на запровадження з 1 січня 2008 року нового механізму індексації нормативів збору та численні запити регіональних податкових органів з цього питання, а також з метою усунення різнотлумачень в частині визначення платником значень проіндексованих нормативів збору у попередньому і поточному роках, пропонуємо платникам податкові зобов'язання за I квартал 2008 року за діючою формою податкового розрахунку збору визначати з урахуванням наступних рекомендацій:
   
   у колонці 3 "Нормативи збору7, грн./т (грн./одиницю2)" проставляти значення проіндексованого нормативу збору у попередньому році, визначеного шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до Порядку N 303 станом на 31 грудня 2006 року (з урахуванням коефіцієнту 2,373), коефіцієнту 1,116 - індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2006 рік у грн. коп. (з округленням до двох десяткових знаків).
   
   Слід мати на увазі, якщо наприклад у рядках 1.1, 1.2 і 1.3 і т. д. колонки 1 "Назви забруднюючих речовин та їх типологічні ознаки, види пального, клас небезпеки та рівень небезпечності відходів" платником занесено вуглецю окис - назва забруднюючої речовини, яка викидається стаціонарними джерелами забруднення, відповідно до переліку, наведеного в таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку N 303, то проіндексований норматив збору у попередньому році буде складати для цієї забруднюючої речовини значення 7,94 грн. коп./т = 3 грн./тонну Х 2,373 Х 1,116;
   
   у колонці 4 "Коефіцієнт індексації нормативів збору8" проставляти значення коефіцієнту індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2007 рік - 1,166.
   
   Одночасно, відповідно до частини другої підпункту "з" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у разі якщо платник вважає за необхідне, то він має право у діючій формі податкового розрахунку збору виправити назву колонки 3 "Нормативи збору7, грн./т (грн./одиницю2)" на назву "Проіндексовані нормативи збору у попередньому році, грн. коп./т (грн. коп./одиницю3)", що буде узгоджуватися з нормами чинного законодавства та змістом Порядку N 303.
   
   Також повідомляємо, що ДПА України затверджено наказ ДПА України від 03.04.2008 N 206 "Про затвердження Змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища" (далі - наказ ДПА України N 206), яким внесено зміни до діючої форми податкового розрахунку збору та Інструкції щодо його складання. На сьогодні наказ ДПА України N 206 проходить процедуру державної реєстрації в Мін'юсті України.
   
   Згідно з пунктом 5 розділу II Закону України від 20 лютого 2003 року N 550-IV "Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які наберуть чинності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.
   
   Зміни до форми податкового розрахунку збору, викладені у наказі ДПА України N 206, уточнюють діючу форму податкового розрахунку збору, без концептуальної її зміни, і не призводять до зміни порядку обчислення платниками податкових зобов'язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища.
   
   У зв'язку з цим, пропонуємо платникам при складанні звітності за I квартал 2008 року рекомендувати наступне:
   
   - скласти та подати звітний податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за I квартал 2008 року за діючою формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 N 111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2005 за N 357/10637 (із змінами і доповненнями), з урахуванням запропонованих платникам рекомендацій викладених вище; або:
   
   - скласти та подати звітний (новий звітний, уточнюючий) податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за I квартал 2008 року за формою з урахування змін, унесених наказом ДПА України від 03.04.2008 N 206, після його офіційного оприлюднення. Така змінена форма податкового розрахунку збору буде доведена до відома та використання в роботі регіональним ДПА найближчим часом після державної реєстрації в Мін'юсті України.
   
   Зобов'язуємо довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів та використання його у роботі, а також провести відповідну масово-роз'яснювальну роботу з платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища.
   
   Заступник Голови
   С. В. Чекашкін

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6122 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам