Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении субъектам предпринимательства отсрочки платы за торговый патент и о применении штрафных санкций

О предоставлении субъектам предпринимательства отсрочки платы за торговый патент и о применении штрафных санкций   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.10.2001 р. № 13661/7/15-1317
   
   Щодо надання суб’єктам підприємництва відстрочення плати за торговий патент та про застосування штрафних санкцій
   


   У зв’язку з численними запитами державних податкових органів щодо поширення окремих норм Закону України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” на суб'єктів підприємництва, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню, в частині надання суб’єктам підприємницької діяльності відстрочення плати за торговий патент та щодо застосування норм підпункту 17.1.7 Закону при порушенні термінів сплати вартості торгового патенту, Державна податкова адміністрація України направляє до відома та керівництва в роботі слідуючи роз’яснення.
   
   1. Щодо надання суб’єктам підприємницької діяльності відстрочення плати за торговий патент.
   
   Згідно із підпунктом 14.1.2 пункту 14.1 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” відстроченням податкових зобов’язань є перенесення сплати суми податкових зобов’язань платника податків без урахування сум пені під проценти, розмір яких не може бути меншим, ніж ставка Національного банку України на дату, визначену згідно з пунктом 16.4 статті 16 цього Закону, на пізніший термін.
   
   Відповідно до Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” торговий патент видається державними податковими органами за плату суб’єктам підприємницької діяльності. Тобто, суб’єкт підприємництва, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню, повинен за плату придбати торговий патент. Крім того, під час придбання торгового патенту суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць (квартал). Без оплати вартості торгового патенту і внесення одноразової плати суб’єкту підприємництва не може бути виданий торговий патент на здійснення відповідного виду діяльності.
   
   Враховуючи викладене, суб’єкту підприємницької діяльності, який здійснює діяльність з придбанням торгового патенту, не надається відстрочення плати за торговий патент, тобто на нього не поширюються норми статті 14 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
   
   2. Щодо застосування норм підпункту 17.1.7 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” при порушенні термінів сплати вартості торгового патенту.
   
   Штрафні санкції, передбачені підпунктом 17.1.7 вказаного Закону застосовуються у разі, коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання протягом граничних строків, визначених цим Законом.
   
   Відповідно до пункту 5.1. Закону податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації. Податкова декларація, розрахунок – документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки та за формою, встановленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та / або сплата податку, збору (обов’язкового платежу) (підпункт 1.11 Закону).
   
   Оскільки, суб’єкт підприємництва при сплаті вартості торгового патенту не подає до контролюючого органу податкову декларацію, а податковий орган не визначає суму податкового зобов’язання, то вартість торгового патенту не може вважатися узгодженою сумою податкового зобов’язання.
   
   Тобто, норма підпункту 17.1.7 статті 17 вказаного Закону передбачає відповідальність за несплату узгодженого податкового зобов’язання і вона не може застосовуватися до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення термінів сплати вартості торгового патенту. Інші норми Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” також не передбачають відповідальності за порушення термінів сплати вартості торгового патенту.
   
   Заступник Голови
   Г.М.Оперенко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам