Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении отдельных норм налогового законодательства Украины

О применении отдельных норм налогового законодательства Украины   
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.10.2011 р. N 3666/6/12-1016

   ДПАУ розглянула лист щодо застосування окремих норм податкового законодавства України і повідомляє таке.
   
   Платниками податку на прибуток підприємств відповідно до положень пп. 133.2.2 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) є постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.
   
   Відповідно до положень пп. 14.1.193 ст. 14 Кодексу постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні. З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає, зокрема, резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу).
   
   Згідно з положеннями п. 160.8 ст. 160 Кодексу суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.
   
   У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність не лише в Україні, а й за її межами, і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з органом державної податкової служби за місцезнаходженням постійного представництва.
   
   У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається органом державної податкової служби як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.
   
   Згідно з п. 3.2 ст. 3 Кодексу якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана ВРУ, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
   
   Відповідно до ст. 7 Закону України "Про правонаступництво України" Україна є правонаступником прав і обов'язків за міжнародними договорами колишнього СРСР, які не суперечать Конституції України та її інтересам. Зокрема, Україна визнала правонаступництво щодо Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна від 29.10.82 р. (далі - Угода), яка є тимчасово чинною для України до моменту набуття чинності новою українсько-кіпрською угодою про уникнення подвійного оподаткування.
   
   Згідно з положеннями п. 1 ст. 4 Угоди доходи, що одержуються в одній Договірній Державі особою з постійним місцеперебуванням в другій Договірній Державі, підлягають оподаткуванню у першій Державі, лише якщо вони одержуються через розташоване там постійне представництво і лише в тій частині, яка відноситься до діяльності цього постійного представництва.
   
   Пунктом 3 ст. 4 Угоди встановлено, що для цілей цієї Угоди термін "постійне представництво" означає агентство, контору або інше постійне місце діяльності, через яке особа з постійним місцеперебуванням в одній Договірній Державі здійснює діяльність в другій Договірній Державі.
   
   Незважаючи на положення п. 1 та 3 ст. 4 Угоди, деякі види діяльності, перелік яких наведено в п. 4 ст. 4, не розглядаються як такі, що здійснюються через постійне представництво.
   
   Виходячи з обставин, викладених у запиті, немає жодних підстав для віднесення діяльності, здійснюваної представництвом, до будь-якого з перелічених у п. 4 ст. 4 Угоди видів діяльності.
   
   Враховуючи зазначене вище, доходи, одержані представництвом від діяльності в Україні, визнаються такими, що одержуються через постійне представництво нерезидента в Україні і підлягають оподаткуванню в загальному порядку відповідно до положень Кодексу.
   
   Порядок розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, затверджений наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. N 115.
   
   Заступник Голови
   
С. Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам