Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении пп .. 4.3.3 Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц"

О применении пп .. 4.3.3 Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц"   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.12.2008 р. №13032/6/17-0716
   
   Щодо застосування пп..4.3.3 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула ваш лист від 29.11.08р. № 138/2 щодо оподаткування за наслідками звітного 2008 року інвестиційних прибутків фізичних осіб, отриманих від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики та інших цінних паперів, емітованих Міністерством фінансів України, і повідомляє.
   
   З 1 січня 2008 року набирали чинності зміни, внесені до підпункту 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003 №889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі — Закон №889), згідно із якими до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) суми доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України.
   
   Законом України „Про цінні папери та фондовий ринок” (далі – Закон № 3480) встановлено, що фондовий ринок (ринок цінних паперів) – це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).
   
   Емітентом цінних паперів згідно з ст.2 Закону № 3480 є юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.
   
   При цьому, гарантованим Державою доходом від розміщення коштів в цінні папери, в т.ч. в облігації, емітовані Мінфіном України, є: дисконт при їх розміщенні, дохід (проценти) на облігацію та сума (за номіналом), за яку їх зворотно викуплено Державою.
   
   Відповідно до Закону № 3480 учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку; інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства; первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов’язаних з розміщенням цінних паперів; вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов’язаних з обігом цінних паперів; обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів.
   
   Оподаткування операцій з інвестиційними прибутками провадиться згідно із п.9.6 ст.9 Закону №889, відповідно до якого до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу.
   
   Заступник Голови
   С.І.Лекарь

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам