Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О рассрочке налогового долга

О рассрочке налогового долга   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.05.2012 р. N 7736/6/19-4015


   
   Державна податкова служба України розглянула звернення ДП "Регіональні електричні мережі" (код ЄДРПОУ 32402870) від 06.04.2012 р. N 01/804 щодо розстрочення податкового боргу по авансовому платежу з податку на прибуток на суму 13,2 млн. грн. та з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань на суму 55,1 млн. грн., разом на суму 68,3 млн. грн., і повідомляє.
   
   Згідно із статтею 100 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) здійснюється розстрочення, зокрема, податкового боргу платників податків.
   
   Відповідно до п. 14.1.175 Кодексу податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.
   
   Згідно із п. 14.1.39 ст. 14 Кодексу грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
   
   Пунктом 14.1.156 статті 14 ПКУ визначено, що податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).
   
   Статтею 6 Кодексу визначено поняття податків і зборів, зокрема, податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податків відповідно до Кодексу, а збором є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди.
   
   Податкове законодавство України відповідно до статті 3 Кодексу складається також із рішень органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими Кодексом.
   
   Згідно із статтею 8 Кодексу в Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори, склад яких визначено статтями 9 та 10 відповідно.
   
   Разом з тим, відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, розмір та порядок якого встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 138, не належить ні до загальнодержавних, ні до місцевих податків та зборів. Цей платіж не є також і штрафною (фінансовою) санкцією або санкцією за порушення законодавства у сфері ЗЕД.
   
   Виходячи з вищевикладеного, відрахування частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, не підлягають розстроченню (відстроченню) згідно з нормами Кодексу.
   
   Щодо розстрочення податкового боргу, що виник внаслідок несплати підприємством авансового платежу з податку на прибуток
   
   Порядок відстрочення (розстрочення) грошових зобов'язань та податкового боргу платників податків регламентовано статтею 100 Податкового кодексу України, а також виданими на виконання цієї статті постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1235 "Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин" (далі - Перелік обставин) та наказом ДПА України від 24.12.2010 р. N 1036, зареєстрованим у Мін'юсті 30.12.2010 р. за N 1431/18726 (далі - Порядок).
   
   Згідно з пунктом 3.1 Порядку для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платник податків звертається до підрозділу погашення податкового боргу органу державної податкової служби за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов'язання (податкового боргу) з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені, сплату яких платник податків просить розстрочити (відстрочити), а також строк розстрочення (відстрочення) та періоди сплати.
   
   До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин; аналізу фінансового стану; графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум; розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.
   
   При цьому підставою для розстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обгрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань (податкового боргу) та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.
   
   Отже, для розстрочення податкового боргу з податку на прибуток, у тому числі того, що виник внаслідок несплати авансового платежу з податку на прибуток, ДП "Регіональні електричні мережі" має звернутися до органу державної податкової служби за місцем свого обліку або за місцем обліку податкового боргу з відповідною заявою та пакетом документів.
   
   
   Заступник Голови
   
А. Ігнатов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам