Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О вопросах налогообложения сумм средств, полученных плательщиком налога в связи с его направлением на повышение квалификации

О вопросах налогообложения сумм средств, полученных плательщиком налога в связи с его направлением на повышение квалификации   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІМСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.02.2009 р. №1164/6/17-0716, №2690/7/17-0717
   
   Щодо надання роз’яснення


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула ваш лист від 26.01.2009 №56 з питань оподаткування сум коштів, отриманих платником податку у зв’язку з його направленням на підвищення кваліфікації, та повідомляє.
   
   Гарантії для робітників і службовців, що направляються для підвищення кваліфікації, встановлено статтею 122 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс), згідно із якою при направленні робітників і службовців для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.
   
   Для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи (ст.201 Кодексу).
   
   Підприємство як суб'єкт господарювання, який регулює відносини з іншими підприємствами, організаціями, фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів, є вільним у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Предметом договору у сфері господарської діяльності підприємства може бути підготовка чи перепідготовка працівників. Оскільки метою проведення підготовки чи перепідготовки працівників є створення інтелектуального потенціалу підприємства для досягнення цим же підприємством значних позитивних результатів у здійснюваній господарській діяльності, витрати підприємства, пов'язані з професійною підготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації працівників за профілем діяльності такого підприємства, є витратами на виробничі цілі, що пов'язані з господарською діяльністю підприємства і не вважаються особистими доходами (додатковим благом) працівників.
   
   При цьому, відповідно до підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств”, витрати працедавця, пов’язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації своїх працівників включаються до валових витрат такого працедавця у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду.
   
   Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 №695 “Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва”, для зазначених працівників, встановлені мінімальні державні гарантії, зокрема, у вигляді оплати вартості проїзду працівника до місця навчання і назад, виплати добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень тощо.
   
   Враховуючи вищевикладене, доходи, одержувані працівниками підприємства у зв’язку з їх направленням для підвищення кваліфікації (без оформлення відрядження), у межах сум встановлених вказаною Постановою КМУ, не є об’єктом оподаткування таких працівників.
   
   Заступник Голови
   С.І. Лекарь

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам