Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О взимании акцизного сбора с ликеро-водочной продукции, отгружаемой в магазины беспошлинной торговли (отозвано письмом ГНАУ от 27.11.2008 г. №24494/7/21-0117)

О взимании акцизного сбора с ликеро-водочной продукции, отгружаемой в магазины беспошлинной торговли (отозвано письмом ГНАУ от 27.11.2008 г. №24494/7/21-0117)   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.01.2005 р. N 17/21-1117


   
   Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів розглянув лист щодо справляння акцизного збору з лікеро-горілчаної продукції, яка відвантажується до магазинів безмитної торгівлі і повідомляє наступне.
   
   Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 92 Конституції України виключно законами України встановлюються система оподаткування, податки і збори. Статтею 1 Закону України "Про систему оподаткування" передбачено, що встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування. Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
   
   Ставки акцизного збору на алкогольні напої встановлені Законом України від 7 травня 1996 року N 178. Нульової ставки акцизного збору на алкогольні напої (крім виноградних виноматеріалів і спирту коньячного) не передбачено законом. Спеціальним Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329 визначені особливості нарахування і сплати акцизного збору, що справляється з виготовлених українськими виробниками та ввезених на територію України алкогольних напоїв. Пунктом 2 статті 3 цього Закону визначено вичерпний перелік підстав, за яких не підлягають оподаткуванню акцизним збором алкогольні напої. До цих пільг не увійшла реалізація (передача, відвантаження, ввезення) алкогольних напоїв до безмитних магазинів. До 1 січня 2004 року підпунктом "г" пункту 1 статті 3 Закону від 15 вересня 1995 року N 329 було визначено, що об'єктом оподаткування акцизним збором є митна вартість продукції, яка повертається на митну територію України із зони митного контролю (магазинів безмитної торгівлі). З 1 січня 2004 року згідно із змінами, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року N 849-IV до Закону України N 329 від 15 вересня 1995 року, об'єкти оподаткування для алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92. Статтею 3 Декрету встановлено, що обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), включаючи алкогольні напої, шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою є об'єктом оподаткування акцизним збором. Декретом не передбачено в об'єктах оподаткування акцизним збором алкогольних напоїв, які повертаються на митну територію України із зони митного контролю (магазинів безмитної торгівлі) і відповідно не передбачено пільги в оподаткуванні акцизним збором для алкогольних напоїв, які ввозяться до магазинів безмитної торгівлі. До того ж необхідно враховувати те, що згідно з статтею 2 Закону України N 329 від 15 вересня 1995 року платниками акцизного збору на алкогольні напої, які реалізуються підприємствами-виробниками, у т. ч. й до магазинів безмитної торгівлі, є ці підприємства-виробники, а не магазини безмитної торгівлі. Тобто, у випадку реалізації алкогольних напоїв до магазинів безмитної торгівлі підприємство - виробник цих напоїв, як платник акцизного збору, повинен сплачувати акцизний збір до бюджету на загальних підставах.
   
   З внесенням Законом України від 11 грудня 1998 року N 311 змін до Закону України від 15 вересня 1995 року N 329 встановлено окремий порядок оподаткування алкогольних напоїв, що виготовляються з отриманого спирту етилового. На виконання статті 7 (пункт 20) Закону України від 15 вересня 1995 року N 329 Кабінет Міністрів України постановою від 27 лютого 1999 року N 275 затвердив Порядок видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію (далі - Порядок).
   
   Згідно з пунктом 20 статті 7 Закону України N 329 та Порядком видані підприємством - виробником алкогольних напоїв податкові векселі можуть погашатися виключно на підставах, що визначені пунктами 11 - 19 Порядку, які не передбачають при погашенні векселів зменшувати до сплати в бюджет податкове зобов'язання з акцизного збору, визначене у векселі, виходячи з обсягів реалізованих алкогольних напоїв до безмитних магазинів. Порядком визначено повний перелік підстав, з урахуванням яких може здійснюватися погашення виданих податкових векселів, а саме:
   
   - зміна ставок акцизного збору на момент здійснення реалізації продукції;
   
   - здійснення експортної операції, підтвердженої документально;
   
   - фактичні втрати спирту етилового у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку.
   
   Відповідно до встановлених законом особливостей оподаткування алкогольних напоїв, що виготовляються з отриманого спирту етилового, у разі експорту таких напоїв підставою для погашення без сплати акцизного збору податкового векселя може бути лише наступний вичерпний перелік документів: довідка банку про надходження коштів у іноземній валюті на розрахунковий рахунок виробника та оригінал п'ятого основного аркуша ("примірник для декларанта") ВМД форми МД-2 (МД-3), виданого митним органом під час здійснення митного оформлення експорту алкогольної продукції, на якому цим митним органом за зверненням платника податку вчиняється напис про фактичне вивезення експортованих алкогольних напоїв за межі митної території України. Податковий орган, як векселедержатель, зобов'язаний проставляти на лицьовому боці податкового векселя штамп "Погашено" лише за умови надання підприємством-виробником повного переліку документів, встановленого Порядком. Іншого порядку і підстав для погашення податкових векселів у разі здійснення неоподатковуваних оборотів алкогольної продукції, що виготовляється з використанням отриманого спирту етилового, не передбачено.
   
   Разом з тим, повідомляємо, що Верховною Радою України 18 листопада 2004 року за N 2189-IV прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", нормами якого передбачено дещо новий порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які є забезпеченням виконання зобов'язання зі сплати суми акцизного збору і видаються до отримання суб'єктом підприємницької діяльності з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, зокрема, на лікеро-горілчану продукцію.
   
   
   Перший заступник директора Департаменту
   Ж.М.Кравцова

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам