Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об администрировании рентной платы за нефть, природный газ и газовый конденсат в 2007 году

Об администрировании рентной платы за нефть, природный газ и газовый конденсат в 2007 году   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.01.2007 р. N 622/7/15-0917
   
   Про адміністрування рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат у 2007 році
   (Витяг)


   
   Державна податкова адміністрація України повідомляє, що пп. 1 п. 3 Прикінцевих положень Закону України від 30.11.2006 р. N 398-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" (далі - Закон N 398-V) на 2007 р. встановлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами (далі - платники), вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України рентну плату за нафту, природний газ та газовий конденсат. Цим Законом також встановлено ставки рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат на 2007 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 р. N 1850 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 256 і від 8 червня 2005 року N 424" внесено зміни до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. N 256 (далі - Порядок), згідно з якими подання платниками податкових розрахунків та сплата податкових зобов'язань з рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, що виникатимуть у 2007 р., повинні здійснюватися за місцезнаходженням родовищ корисних копалин. Ця постанова набрала чинності з 1 січня 2007 р.
   
   Податкові розрахунки рентної плати за грудень 2006 р. повинні подаватися платниками органам державної податкової служби за місцем податкової реєстрації (місцеперебуванням на податковому обліку в органах державної податкової служби). Якщо до складу суб'єкта господарювання входить структурний підрозділ, який добуває вуглеводневу сировину та відомості про який включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, податковий розрахунок подається суб'єктом господарювання, до складу якого входить такий структурний підрозділ, органу державної податкової служби за місцем знаходження структурного підрозділу. Відповідно рентна плата за грудень повинна вноситися платником за місцем податкової реєстрації (місцеперебуванням на податковому обліку в органах державної податкової служби) або за місцем знаходження структурного підрозділу, який добуває вуглеводневу сировину та відомості про який включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
   
   З метою впорядкування процедури подання розрахунку та внесення рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат пропонуємо рекомендувати платникам, що здійснюють видобуток вуглеводневої сировини у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, подавати податкові розрахунки та сплачувати ці платежі за місцем податкової реєстрації.
   
   Також слід зазначити, що відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону N 398-V протягом 2007 р. у кожному звітному (податковому) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту застосовується коригуючий коефіцієнт. Згідно з абзацом сьомим п. 7 Порядку Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Державній податковій адміністрації України.
   
   Звертаємо увагу на те, що відповідно до пп. 1 п. 3 Прикінцевих положень Закону N 398-V у випадку здійснення підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарськими товариствами, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств, учасниками договорів про спільну діяльність та/або уповноваженими особами договорами про спільну діяльність, що укладені за участю зазначених підприємств, операцій з реалізації обсягів природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку не для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, до зазначених обсягів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) застосовується семикратний розмір рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), величину якої затверджено цим пунктом.
   
   Відповідно до абзацу шостого пп. 1 п. 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 р. N 1850, нересурсний обсяг визначається як різниця між обсягами природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), видобутого у звітному (податковому) періоді, та обсягами природного газу, реалізованого зазначеними суб'єктами господарювання безпосередньо НАК "Нафтогаз України" як окремій юридичній особі на формування ресурсу природного газу, що використовується для задоволення потреб населення.
   
   Зазначимо, що відповідно до ст. 24 Кодексу України про надра права розпорядження видобутою вуглеводневою сировиною належать суб'єкту господарювання, якому в установленому законодавством порядку видано спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами.
   
   Заступник Голови
   Л. Є. Боєнко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам