Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • Об определении объекта обложения НДФЛ при расчете инвестиционной прибыли от продажи пакета акций

Об определении объекта обложения НДФЛ при расчете инвестиционной прибыли от продажи пакета акций   
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.03.2007 р. N 1152/Л/16-1419
   (Витяг)

   
   ДПАУ у відповідь на лист щодо окремих питань оподаткування повідомляє.
   
   Платник податку, який за розрахунком загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами протягом звітного року має право не подавати до податкового органу річну податкову декларацію, зобов'язаний її подати у разі отримання доходів, виплачених на його користь особами, які не є податковими агентами. Якщо дохід, одержаний від продажу у звітному податковому році інвестиційного активу, не перевищує згадану вище суму, відомості про такий продаж до декларації не вносяться.
   
   Під терміном "інвестиційний актив" розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку, незалежно від місця їх подальшого продажу, під терміном "пакет цінних паперів" розуміється окремий цінний папір чи сукупність ідентичних цінних паперів, а під терміном "ідентичний цінний папір" розуміються цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.
   
   Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженим постановою КМУ від 10.09.2003 р. N 1440, встановлено, що вартість майна - це еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
   
   Відповідно до пп."б" п. 2 Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 08.04.98 р. N 44 (у редакції рішення від 16.10.2000 р. N 158, зареєстрованого в Мін'юсті України 27.10.2000 р. за N 753/4974), одним із джерел збільшення розміру статутного фонду акціонерного товариства може бути реінвестиція дивідендів. Згідно з пп."а" п. 3 зазначеного Положення збільшення розміру статутного фонду акціонерного товариства може здійснюватися збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості.
   
   На підставі викладеного при визначенні об'єкта оподаткування ПДФО при розрахунку інвестиційного прибутку від продажу пакета акцій слід виходити з витрат, понесених платником податку на попереднє їх придбання (у тому числі витрати на придбання акцій у вигляді реінвестиції дивідендів), та суми доходу, отриманого від їх продажу.
   
    Заступник Голови
   
Л. Боєнко

Теги
фото автора У фокусі
Дмитро Костюк Звіт з ЄСВ ФОП – 2020: приклад заповнення...
314020 353
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд