Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях администрирования сбора за загрязнение окружающей природной среды в 2008 году

Об особенностях администрирования сбора за загрязнение окружающей природной среды в 2008 году   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.01.2008 р. №1425/7/15-0817
   
   Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2008 році
   Витяг


   
   У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 28 ГРУДНЯ 2007 РОКУ № 107-VI “ПРО ДЕРЖАНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2008 РІК ТА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ”, КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВИ ВІД 14 ЛИСТОПАДА 2007 РОКУ № 1317 “ПРО ДОПОВНЕННЯ ДОДАТКА 1 ДО ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВІВ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І СТЯГНЕННЯ ЦЬОГО ЗБОРУ” (ДАЛІ - ПОСТАНОВА № 1317) ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ ПРО ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ У 2008 РОЦІ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.
   
   Постановою № 1317 внесено зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 (із змінами та доповненнями, далі - Порядок), відповідно до яких платники збору за забруднення навколишнього природного середовища проводять починаючи з 1 січня 2008 р. індексацію його нормативів за формулою
   
   Ні = Нп х І / 100,
   
   де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю); Нп - проіндексований норматив збору у попередньому році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю); І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.
   
   Норма відносно не проведення індексації нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, у разі якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, залишається незмінною.
   
   Визначення податкових зобов’язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища в 2008 році здійснюється згідно з Порядком.
   
   Зазначимо, що відповідно до змін, внесених постановою № 1317, індексації підлягають проіндексовані нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища станом на 31 грудня 2007 року, до яких у 2008 році застосовується індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2007 рік.
   
   Також норма відносно обчислення проіндексованого нормативу збору у попередньому році, який обчислюється шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до Порядку, з урахуванням коефіцієнту 2,373, на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2006 рік - 1,116 залишається незмінною.
   
   Постановою № 1317 врегульовано питання із заокругленням проіндексованих нормативів збору, а саме починаючи з 1 січня 2008 року таке заокруглення буде здійснюватися до двох десяткових знаків.
   
   Таким чином, при обчисленні податкових зобов’язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за перший квартал, півріччя, 9 місяців і 2008 рік платники повинні застосовувати новий механізм індексації його нормативів шляхом добутку проіндексованих нормативів збору у 2007 році на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2007 рік.
   
   Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом ста­тис­ти­ки Ук­раї­ни (лист від 18.01.08 № 11/3-8/9), величина індексу споживчих цін у 2007 році становить 116,6 відсотка.
   
   Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища подають органам державної податкової служби розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для якого дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцем податкової реєстрації, а збір сплачують протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору, за місцем податкової реєстрації.
   
   Так, граничним терміном подання податкового розрахунку збору за I квартал 2008 року, з урахуванням зазначення у цьому розрахунку проіндексованих нормативів збору, є 12 травня 2008 року, а граничним терміном сплати збору - 20 травня 2008 року; за півріччя п.р., відповідно, 11 серпня 2008 року та 19 серпня 2008 року; за 9 місяців - 10 листопада 2008 року та 19 листопада 2008 року; за 2008 рік - 9 лютого 2009 року та 19 лютого 2009 року.
   
   Відповідно до п. 10 статті 67 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” зупинено дію частини четвертої статті 46 Закону України від 25 червня 1991 року № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного середовища” відповідно до якої кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища - у співвідношенні 70 і 30 відсотків.
   
   Водночас, як і у попередньому році, в 2008 році встановлено порядок розподілу сум збору за забруднення навколишнього природного середовища між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами. Так, до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2008 рік у частині доходів (п. 20 статті 7 Закону) віднесено 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища. 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та Автономної Республіки Крим - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2008 році (п.5 статті 52 Закону). Відповідно до п. 11 Порядку платники перераховують суми збору одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.
   
   <…>
   
   Заступник Голови
   С.В.Чекашкін

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам