Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях взимания в 2008 году платежей за пользование недрами и сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета

Об особенностях взимания в 2008 году платежей за пользование недрами и сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.04.2008 р. №7931/7/15-0917
   
   Про особливості справляння у 2008 році платежів за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету


   
   Державна податкова адміністрація України направляє для використання у роботі Рекомендації щодо особливостей справляння у 2008 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, та платежів за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
   
   Зобов’язуємо довести зазначені Рекомендації до підпорядкованих органів державної податкової служби та провести роз’яснювальну роботу з платниками збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, та платежів за користування надрами для видобування корисних копалин.
   
   Додаток: Рекомендації щодо особливостей справляння у 2008 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, та платежів за користування надрами для видобування корисних копалин на 7 арк. у 1 прим.
   
   Заступник Голови
   С.В. Чекашкін
   
   
Додаток до листа ДПА України
   від 16.04.2008 р. № 7931/7/15-0917

   
   
РЕКОМЕНДАЦІЇ
   щодо особливостей справляння у 2008 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, та платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

   
   Справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, регламентується Порядком встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 „Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння” із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 115), та Інструкцією про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженою спільним наказом Комітету України з питань геології та використання надр i ДПА України від 23.06.99 № 105/309, зареєстрованим у Мін’юсті України 16.07.99 за № 474/3767 із змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 105/309).
   
   Згідно з додатком до Порядку № 115 нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, встановлені окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин.
   
   Для платників збору за геологорозвідувальні роботи порядок подання розрахунків та сплати збору до державного бюджету у 2008 році не змінився. При цьому, відповідно до підпункту 3 пункту 19 роз­ді­лу ІІ Закону України від 27 грудня 2007 року № 107-VI „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон № 107) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115, застосовується коефіцієнт 2,27.
   
   Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (далі – Розрахунок збору), складається за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції № 105/309, яка не передбачає застосування коефіцієнта 2,27 до нормативів збору. У зв’язку з цим у рядку 4 „Норматив збору” необхідно проставляти норматив збору з урахуванням коефіцієнта 2,27, який повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, встановлена у додатку до Порядку № 115.
   
   Крім цього, підпунктом 4.2 пункту 4 Інструкції № 105/309 передбачено, що нормативи збору підлягають індексації з урахуванням офіційно встановленого та опублікованого індексу інфляції за останній місяць звітного кварталу і визначаються у відсотках до попереднього місяця з одним десятковим знаком після коми.
   
   При складанні Розрахунку збору рекомендуємо у рядку 06 „Проіндексований норматив збору” проставляти проіндексовані нормативи збору, що містять 5 (п’ять) десяткових знаків після коми. Наприклад, норматив збору для мінеральних підземних вод становить 0,3 грн. за куб. метр води, з урахуванням коефіцієнта 2,27 він складатиме 0,7 грн. за куб. метр води (з округленням за загальновстановленими правилами 0,3 х 2,27 = 0,681 грн.). Отже, якщо індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу становитиме 102,3 відс, то у рядку 6 норматив збору за геологорозвідувальні роботи з урахуванням індексу інфляції складе 0,7161 грн. за куб. метр води (0,7 х 102,3/ 100 = 0,7161).
   
   Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а сплата збору проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору.
   
   Збір за геологорозвідувальні роботи сплачується до державного бюджету.
   
   Щодо справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
   
   У 2008 році порядок подання податкових розрахунків і сплата платежу не змінюється. Справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин регламентується відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1682 „Про плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин” зі змінами та доповненнями (далі – постанова № 1682), та Інструкцією про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженою спільним наказом Мінекології України, Мінфіну України, ДПА України та Мінпраці України від 08.02.01 № 37/45/73/44, зареєстрованим у Мін’юсті України 22.02.01 за № 160/5351 із змінами та доповненнями.
   
   По платі за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, розрахунок плати подається за формою, наведеною у додатку 3 цієї Інструкції.
   
   У 2008 році нормативи плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затверджені постановою № 1682, підлягають індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2003 року № 1735 „Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів”.
   
   Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом статистики України, індекс цін виробників промислової продукції у 2003 році становив 111,1 відс., у 2004 – 124,1 відс., у 2005 – 109,5 відс., 2006 році – 114,1 відс. та 2007 році – 123,3 відсотка.
   
   Слід зауважити, що форма розрахунку плати за користування надрами, в цілях не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не передбачає застосування індексу цін виробників промислової продукції до річних нормативів плати за користування надрами. Отже, у колонці 4 „Річний норматив плати” рекомендуємо проставляти норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Проіндексований норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
   
   Так, якщо норматив плати за вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин при використанні підземного простору спеціально утворених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин складає 0,08 грн. за м2, то у 2004 році застосовувався норматив плати, що становив 0,09 грн. за м2 (0,08 х 1,111 = 0,08888). Зазначений норматив є базовим при визначенні величини нормативу на 2005 рік з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, що склався за 2004 рік. Тому, у 2005 році застосовувався норматив плати 0,11 грн. за м2 (0,09 х 1,241 = 0,11169), у 2006 - 0,12 грн. за м2 (0,11 х 1,095 = 0,12045), у 2007 - 0,14 грн. за м2 (0,12 х 1,141 = 0,1368), відповідно у 2008 році повинен застосовуватися норматив плати 0,17 грн. за м2 (0,14 х 1,233 = 0,1727).
   
   Розрахунки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується, а сплата проводиться протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, до бюджету за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Ця плата, як і раніше, сплачується в повному обсязі до місцевих бюджетів.
   
   Щодо платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у 2008 році необхідно врахувати таке.
   
   З метою приведення у відповідність до Кодексу України про надра, Закону України від 27 грудня 2007 року № 107-VI „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та Закону України від 25 червня 1991 року № 1251-ХІІ „Про систему оподаткування” постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 264 „Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин” (далі – постанова № 264) затверджено новий Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – Порядок № 264). Цим Порядком встановлено єдині правила справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території України у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, визначення платників та об’єкта оподаткування платежів за користування надрами, встановлення порядку визначення вартості одиниці видобутої корисної копалини та встановлення порядку обчислення податкових зобов’язань.
   
   Пунктом 2 Порядку № 264 встановлено, що платежі справляються із суб’єк­тів господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин або геологічне вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою.
   
   Статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
   
   Користування надрами без отримання спеціального дозволу на користування надрами є порушенням статті 19 Кодексу України про надра, незалежно від наявності дозволів водоохоронних організацій, місцевих органів виконавчої влади тощо.
   
   На 2008 рік постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 273 „Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами” затверджено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, який передбачає процедуру надання спеціальних дозволів на всі види користування надрами.
   
   Згідно з пунктом 3 Порядку № 264 об’єктом справляння платежів за користування надрами є обсяг (кількість) погашених або видобутих корисних копалин, який визначається платником відповідно до інструкції, затвердженої Мінприроди.
   
   Пунктом 4 цього Порядку зазначено, що вартість видобутих корисних копалин за звітний (податковий) період обчислюється платником з урахуванням обсягу готової продукції, що перебуває на складі гірничодобувного підприємства, та більшої її величини, обрахованої за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин або за їх розрахунковою вартістю.
   
   Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається:
   
   за фактичною ціною реалізації корисних копалин - відповідно до положень пунктів 5-7 цього Порядку;
   
   за розрахунковою вартістю – відповідно до положень пунктів 8-13 Порядку № 264.
   
   Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період обчислюються відповідно до пункту 14 Порядку № 264 за формулою в залежності від застосування базових нормативів платежів (абсолютних, тобто для видобутих та погашених запасів) та відносних величин (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин).
   
   Слід зазначити, що у Порядку № 264 не визначено норму щодо звільнення від сплати платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, як це було визначено пунктом 16 Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року № 1014 „Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин”, зокрема:
   
   видобування погашених запасів, віднесених у процесі розробки родовищ у встановленому порядку до категорії втрачених у надрах, у тому числі повторної розробки родовищ;
   
   використання гірничо-промислових відходів, що утворюються в процесі переробки корисних копалин (шлами, пил, шлаки тощо);
   
   використання розкривних і супутніх порід, що утворюються в процесі видобування корисних копалин, не взятих в установленому порядку на баланс.
   
   Одночасно звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 264 також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 № 432 „Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр” у частині визначення товарної продукції, а саме: „товарна продукція гірничодобувного підприємства – мінеральна сировина, видобута гірничодобувним підприємством і відповідає установленим стандартам”.
   
   Підпунктом 4 пункту 19 розділу ІІ Закону № 107 установлено, що у 2008 році запроваджуються базові нормативи пла­тежів за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком 1 до розділу ІІ Закону № 107 виходячи з обсягів погашених запасів корисних копалин, видобутих корисних копалин, товарної продукції та вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції.
   
   У 2008 році додатком 1 до Закону № 107 для деяких корисних копалин встановлені нові базові нормативи, зокрема для газу (метану) вугільних родовищ, сапропелю, солі кам’яної для харчової промисловості, фосфоритів (агроруди).
   
   Додатком 1 до Закону № 107 для окремих корисних копалин значно збільшені базові нормативи плати, зокрема для нафти та конденсату, кам’яного вугілля, доломіту, піску формувального, флюсового вапняку, солі кам’яної, крейди для виробництва соди, вапняку для цукрової промисловості, крейди і вапняку на вапно, крейди будівельної, гіпсу та сировина для хімічних меліорантів грунтів.
   
   Також, запроваджено диференціацію нормативів платежів для глинистих порід. Для таких корисних копалин, як каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична, базові нормативи встановлені в залежності від вмісту оксиду алюмінію у відсотках (Аl2O3) і поділяються на групи:
   
   кислі до 14 відс. – 3,0 грн.,
   
   напівкислі – 14 - 28 відс. – 4,0 грн.,
   
   основні – 28 - 38 відс.– 9,0 грн.,
   
   високоосновні – 38 - 45 відс. – 13,5 грн.,
   
   високоглиноземні – понад 45 відс.– 20,0 грн. за одну тонну видобутої сировини.
   
   Звертаємо увагу, що відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 „Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” глинисті породи (каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка,) віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.
   
   На 2008 рік Законом № 107 для значної кількості корисних копалин запроваджені базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин: замість нормативів в абсолютних величинах, як це було визначено Законом № 398, встановлені нормативи платежів у відносних величинах (відсотках до вартості мінеральної продукції). Так, для кварциту та кварцового піску для металургії базовий норматив встановлено у розмірі 7,5 відс. до вартості товарної продукції, калійно-магнієвої солі – 3 відс., польового шпату (пегматит) – 5 відс., піску для виробництва скла – 7,5 відс., сировини для пиляних стінових матеріалів – 3 відс., сировини для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) – 7,5 відс., сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами) – 7,5 відс., сировини піщано-гравійної – 5 відс., сировини для облицювальних матеріалів – 3 відс., сировини виробної – 4 відс., сировини ювелірно-виробної – 4 відс., сировини ювелірної – 5 відсотків.
   
   Для уранової руди та золоторудної сировини встановлені нульові базові нормативи. Крім цього, нульові базові нормативи платежів за користування надрами встановлені для бурого вугілля та залізної руди для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків.
   
   Звертаємо увагу, що по цементній сировині та глинистих породах (каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична) базові нормативи встановлені за обсяги видобутих корисних копалин.
   
   Розрахунки платежів за користування надрами для видобування корисних копалин подаються користувачами надр протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, до органів державної податкової служби:
   
   за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини;
   
   за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
   
   У разі коли місце обліку платника не відповідає місцезнаходженню у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з платежів подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника.
   
   Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період виконує зобов’язання щодо внесення платежів у сумі, визначеній в розрахунку з платежів, поданому ним органу державної податкової служби:
   
   за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини;
   
   за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам